En politisk förebild och tankar som följer

Igår kväll nåddes jag av beskedet att Axel Gisslén avlidit. Och sedan dess har tankarna kommit och gått. Med honom känns det som att en tidsålder försvinner och jag frågar mig själv vad jag menar med det.

Axel har i allra högsta grad varit en närvarande och stark politisk kraft ända fram till slutet. Hans knivskarpa analyser kommer saknas. Men det känns kanske allra märkligast att han aldrig mer kommer att komma in i (S)lokalen i sin kostym och knäppa av sig cykelhjälmen.

Många minns honom förstås som ideolog och han var tydligt ideologiskt och lyfte den politiska debatten under hela sitt liv. Idag i den politiska debatten är dom som vi uppfattar som tydligt ideologiska oftast i första hand folkbildare och debattörer. Men Axel var också en väldigt tydlig realpolitiker. Han har styrt Örebro kommun i många år och som alla andra folkvalda tampats med en politisk verklighet i form av opinioner och budget.  Och han har satt tydliga avtryck i det Örebro som vi nu lever i, bland annat med Gustavsvik.

Men han har hela tiden lyckats sätta även den svårare dagspolitiken i ett större sammanhang, en riktning och en analys. På det sättet som många av Socialdemokraternas tidigare och stora företrädare lyckats. Att få även dom små vardagsbesluten att synliggöras som byggstenar i det större bygget. Kanske är det vad jag menar med tidsålder.

Jag och många av dom socialdemokrater som jag har omkring mig har formats som politiska företrädare med Axel som förebild och motbild.

Även Axel Gsslén förlorade ett val mot borgerlig politik. När (S) kom tillbaks i Örebro kommun och i Sverige var det 90-talskris och en dramatiskt förändrad politisk verklighet.

Många av oss som gått med i Socialdemokraterna för att bygga en starkare välfärd och ett ännu mer solidariskt samhälle fick rätta munnen efter matsäcken och skära ner i skolor och omsorg. Jag som 22-årig vice ordförande i Brickebacken kommundelsnämnd var med och lade ner min egen sons dagis. Det är klart det är tufft och man riskerar att bli väl krass när det gäller att låta den ekonomiska verkligheten styra.

Men (S) lyckades vända trenden och börja satsa igen. Föräldraförsäkringen utökades kraftigt, kunskapslyft byggde Sverige starkt för framtidens ITvärld, utbyggda universitet och kraftigt utbyggd förskola.

Inför valet 2006 var det dags att ta flera stora välfärdssteg. Tandvårdsreformer som var på riktigt fanns med i valplaner och budgetar. Ambitiösa planer och verktyg för miljöomställning. I Örebro var det stora paket för att minska klyftorna i staden. När det valet förlorades kändes det väldigt bittert på många plan. Efter att ha jobbat oss igenom ett slitsamt men nödvändigt sparande och vänt trenden har vi nu under två mandatperioder fått se en moderatledd regering kraftigt försämra välfärden och dessutom vänt ett ekonomiskt överskott till kraftigt underskott.

14 september 2014 måste vi få Stefan Löfven som statsminister. Och med en (S)ledd regering ska välfärden återigen – steg för steg – stärkas. Först via jobben – för när fler jobbar får vi råd med välfärdssatsningar. Så krasst är det. Vi som är politiskt fostrade under 90-talets kris vet att resurserna till äldreomsorgen, förskolorna och skolorna är direkt kopplade till hur många som jobbar och betalar skatt till välfärden. Och vi vill göra välfärden bättre och starkare – inte mer och mer pressad.

Därför jobben först. Så får vi råd med välfärd.

Byggstenarna och den socialdemokratiska politiken förs starkt i vårt län, via satsningar att minska klyftorna och bygga ihop Örebro kommun, genom avgiftsfri sjukvård till barn och ungdomar, genom en mängd satsningar som gör att människor kan gå från försörjningsstöd till eget arbete. Men jag tänker att vi måste ta med oss lite till av Axel Gissléns bästa: Att vara konkreta realpolitiker som förändrar verkligen för människor och samtidigt sätta även dom små byggstenarna i ett tydligt ideologiskt sammanhang.

Åternytta, sortera skräp på stan, alkoholfriazoner och upprustade lekplatser

Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen jobbar med det som är nära örebroarna. Det är viktigt att hela tiden fortsätta utveckla vår gemensamma kommun i dialog. Senaste dagarna är del flera saker som är aktuella.

Alkoholfria zoner i vår offentliga miljö:

Under hösten fick örebroarna tycka till om alkohol i vår offentliga miljö. De två huvudsakliga synpunkterna som kom fram var att man dels tycker det är viktigt att det finns områden i staden som man kan röra sig i och där det inte finns alkohol och dels att man vill kunna ta sig ett glas vin till picknicken på sommargräset. Efter många diskussioner kom tekniska nämnden fram till ett förslag som både är en uppmjukning och en skärpning. Beslutet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Men förslaget som antagits i tekniska nämnden innebär att det blir fler parker där det är tillåtet att dricka alkohol, men det blir samtidigt fortsatt alkoholförbud i Stadsparken och på Stora holmen.  Dessutom på alla lekplatser i Örebro. Mer om alkoholfria zoner här.

Soptunnor på stan med möjlighet att sortera avfallet:

Tekniska nämnden tog även beslut om att byta ut alla papperskorgar i city så att det går att sortera skräpet även när man är ute och går. Det kommer också bli ett särskilt fack för pant så att de som vill ta tillvara på det kan göra det. Vi tror att vi är först i Sverige med att göra det här i full skala.

På fredagen invigdes Åternyttan:

Efter en hel del jobb är nu äntligen Åternyttan invigd. Innan man kör upp på rampen till Mellringe Återvinningscentral kan man nu lämna saker till second-hand-försäljning istället. Det görs i samarbete med Röda Korset, Bra Begagnat och Myrorna. Föreningarna står en vecka var och samlar in material som annars hade blivit slängt. Redan första smygöppnarveckan fick Myrorna in 7 ton material till återförsäljning. Fantastiskt! För miljön, för plånboken och som exempel på hur kommunen kan samverka med civilsamhället. Kan ju även tillägga att sedan förra året är Mellringe ÅVC öppen på helger och kvällar, allt för att möta upp örebroarnas behov bättre. Se lite om Åternyttan här.

Varje år rustas lekparker och parker upp:

I år är det 8 lekplatser som ska bli rustade. Dessutom ska en till tillgänglighetsanpassad lekplats göras (en ny varje år). Läs mer om vilka här.

En växande kommun med nya möjligheter – politik gör skillnad!

Den dagen jag känner mig ens halvfärdig med mitt politiska engagemang lägger jag av. Politik förutsätter ett intensivt intresse för utvecklingsfrågor och genuin tro att saker faktiskt går att göra bättre. Och inte minst tydliga målbilder om vad man vill åstadkomma.

Det är roligt att få se hur Örebro kommun går åt rätt håll. Efter Stockholm och Göteborg, så växer Örebro kommun mest i hela landet. Den snabba utvecklingen innebär bla att vi bygger ut förskolan i en rasande takt men samtidigt lyckas minska barngruppernas storlek.  Vi satsar stort på förbättrad välfärd och vi ser nu att många skolor mätbart förbättrat sina elevresultat.

En av våra stora valfrågor var jobben och att minska klyftorna. Stora insatser för att skapa jobb har redan gett resultat, och framförallt är det målgruppen unga människor (mellan 18-24 år) som nu i högre utsträckning går från försörjningsstöd till arbete eller vidareutbildning. Antalet unga som var beroende av försörjningsstöd minskade under 2012 med hela 12 procent.

Trots en stigande arbetslöshet i Sverige har totala behovet av försörjningsstöd har minskat med 2 procent i Örebro. Det bottnar i ett långsiktigt arbete med fokus på barnfamiljer och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vi satsar 126 miljoner på att rusta förskolor, omsorgsboenden och skolor. Och vi skapar Vindkraftsbolag och producerar biogas för ett bättre klimat och bygger Truckstop. Samtidigt bygger Örebro nästan lika många studentlägenheter som resten av Sverige ihop.

Tryggheten ökar i Vivalla och vi jobbar stenhårt med att steg för steg bygga ihop den delade staden och dessutom minska barnfattigdomen. Vi satsar på sommarkollo och fritidsaktiviteter för hela familjer under loven och i somras fick 1800 barn en roligare sommar. Det görs stora och viktiga satsningar för idrottsliv och ungas fritid.

Jag önskar många medborgare tittade igenom det valprogram vi Socialdemokrater i Örebro gick till val på och jämförde med de frågor som vi varje dag jobbar med för att utveckla Örebro. De skulle se en tydlig koppling med det och vad som händer nu.

Det handlar om politiskt vilja och politisk styrning. Och från 2010 har Örebro kommun ökat sina sammanlagda resultat med nästan 25% till att dela förstaplatsen i SKL:s kommunundersökning.

Det finns massor kvar att göra. Men när jag ser många av de förslag jag var med och arbetade fram redan i opposition, och på den kraft som vi sedan valet 2011 har jobbat med att förverkliga politiken och fortsätta att utveckla Örebro, så blir jag väldigt stolt.

Tunisien, utbildningar, Ettakatol

Hemkommen efter en vecka i Tunisien och utbildningar med partivännerna i Ettakatol. Det har gått två år sedan arabiska våren tog sin början i just Tunisien. För ungefär 1,5 år sedan hölls ett fritt val till parlamentet med uppgift att anta en ny konstitution för landet. När den nya konstitutionen är på plats ska det utlysas nya val.

flagga ettakatol

Bild från vårens ettårsfirande för partiorganisationen i La Marsa

Idag styrs landet av en allians mellan Ettakatol (Socialdemokrater), Ennahda (muslimskt parti) och CPR (republikanskt, center – vänster parti). Bakgrunden till att Ettakatol satt sig i samverkan tillsammans med Enahda som är deras huvudmotståndare är att de tre partierna tillsammans har en majoritet av rösterna i parlamentet och de vill få till en så bra konstitution som möjligt för det nya demokratiska landet.

Eller som Ben Jaffar (Ettakatols främsta företrädare) sa till oss vid en träff förra våren: ”Nu är huvuduppgiften att säkerställa att Tunisen blir ett demokratiskt land med mänskliga fri- och rättigheter. I nästa steg att det blir ett land som bedriver Socialdemokratisk politik.”

benjaaffar o samia

Bild från maj 2012 när vi mötte Ben Jaffar i hans officiella mottagningsrum. Tidigare har vi bara mött honom i trånga partilokaler.

En av huvuduppgifterna för Ettakatol och CPR är att hålla sharialagarna borta från konstitutionen och säkerställa en fortsatt sekulär stat med mänskliga fri- och rättigheter. Arbetet med konstitutionen går framåt lite i taget och nu är de inne på andra utkastet. Tanken är att parlamentet ska börja rösta om den artikel för artikel i maj.

Innan revolutionen hade Ettakatol omkring 300 medlemmar och var ett demokratiskt parti som var förbjudet i den socialistiska partidiktaturen. Ungefär ett år efter revolitionen hade de runt 25 ooo medlemmar. Ettakatol står inför stora utmaningar. De förhandlar om konstitutionen. De har några ministerposter och försöker bringa ordning i ganska korrupta system. Samtidigt ska de bygga upp sin egen partiorganisation, utbilda nya medlemmar och skapa en demokratisk struktur. Och det utan nästan några pengar och med de flesta ledande företrädarna engagerade i regeringssamarbetet.

Dessutom börjar de förbereda sig för nästa val, i ett land där medborgarna är ovana vid demokrati och politiska partier. I första valet var valdeltagandet omkring 50% och över 170 partier deltog.

SONY DSC

Swot kring Ettakatols huvudmotståndare i valet

Det här var vår fjärde resa till Tunisien där vi hjälper till att utbilda Ettakatols medlemmar och betalar utbildningskostnaderna (+ boende och resor) för dom som deltar (via medel från Palmecentret och SIDA). Vi har varit runt på flera ställen i Tunisien och haft regionala utbildningar med fokus på medlemsutbildningar, organisationsutveckling, swot-analyser och hur utvecklingen för (S) i sverige såg ut när vi gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste och mest jämställda.

budskap tunis

Sami, en av deltaqarna på regionala valledarutbildningen

Den här resan var det hela projektgruppen från Sverige som var med: jag, Andreas Svahn (snart KSO Hallsberg och erfarenheter från flera internationela projekt), Bertil Kinnunen (1:a ombudsman Uppsala län och bla gjort liknande resa med (S)  i Fillipinerna) och Helena Proos (Oppositionsledare Enköping och lång erfarenhet av fackligt internationellt arbete).

Det som slår mig varje gång jag är där är hur enkelt det är att umgås med Tunisierna. Vi har lätt att skratta ihop och ligger väldigt nära varandra i synen på socialdemokrati och vikten av att unga och kvinnor att ta plats. Men dessutom är det inte massa skrapande och bockande. Folk säger vad de tycker och det finns en prestigelöshet och verklig vilja till förändring som gör det väldigt lätt att både arbeta ihop och ha roligt vid sidan av.

Under veckan hade vi först tvådagars utbildning med medlemmar omkring Tunis-regionen. Den utbildningen har främst fokuserat på att bygga organisation och politik och vi har delat med oss av erfarenheter från Sverige. Sedan hade vi tredagars utbildning med regionala valledare kring bl.a. valrörelse, kommunikation, budskap och kampanjarbete.

swot tunis

Khaled redovisar sitt grupparbete i Swoten om Ettakatols styrkor och svagheter i det kommande valet

Utbildningara känns väldigt givande och att vi har mycket att bidra med utifrån de erfarenheter vi har. Både när det gäller att bygga organisation, arbeta med valkampanjer, media och arbeta fram politiska förslag. Inte minst valledarutbildningen blev väldigt lyckad och de har jobbat mycket med swot-analyser, att identifiera huvudmotståndare och skapa en egen berättelse.

I och med att de gick in i samarbete med Ennahda så finns ett stort missnöje både i medlemskåren och bland de väljare som är rädda för att det ska bli en muslimsk stat. De har inte riktigt lyckats nå ut med det viktiga arbete och förhandlingar som de gjort kring konstitutionen och att säkra en demokratisk stat. Nu står de inför verkligheten att sätta sitt parti först och kanske lämna regeringssamarbetet, eller att värna landets framtid först och främst, och därmed riskera att förlora nästa val ganska stort. I det här läget är arbetet med både intern och extern kommunikation central.

Och den största oron de själva har just nu är riskerna för en kontrarevolution. Ett parti som är på uppsving är NIDA Tunis som i praktiken är den gamla regimens anhängare som säger: ”Ser ni, det har inte blivit bättre”. Och förstås vad som händer om förhandlingarna med Ennahda (det absolut största partiet i Tunisien) om konstitutionen faller och de inte lyckas få majoritet i parlamentets omröstning.

torgmöte la marsa

Bild från i våras i La Marsa

Det känns i alla fall stort att få vara med i deras arbete för en långsiktig demokratisk utveckling i Tunisien. Som många förstår så påverkar Tunisiens utveckling andra länder omkring där diktaturer också föll i den arabiska våren. Och om vi på något sätt med våra utbildningsresor några gånger per år kan bidra, så är det fantastiskt.

Tekniska nämndens politiska mål

I budgeten finns de politiska mål som gäller för hela mandatperioden. Till varje mål finns ett antal åtaganden beskrivna, tar med några st för att ge bilden 🙂 . Dessutom finns indikatorer som beskriver hur vi mäter målen och självklart de ekonomiska ramarna. Men så här ser iaf målen ut.

Park och gata

 1. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö (exempel på åtaganden servicegaranti potthål, tillgänglihetsåtgärder i samverkan med handikappföreningarna, tillgänglighetsanpassad lekplats)
 2. Tryggare utomhusmiljö för barn, kvinnor och män (exempel på åtaganden: trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrad belysning gång och cykelvägar, trygghetsvandringar, förbättrad renhållning city)
 3. Skapa förutsättningar för förbättrad miljö och klimat i Örebro (minskade energiåtgång i gatlamporna, återplantera träd, handlingsplan för rena dagvatten hårt trafikerade gator)
 4. Skapa förutsättningar för utveckling av allmän platsmark genom dialog med medborgare
 5. Park och gatas resurser ska användas på ett effektivt sätt samt bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar

Vatten och avloppsverksamheten

 1. Örebro kommun har en säker drickvattenproduktion
 2. El- och energianvändningen för våra anläggningar ska minska med 20% till år 2020 genom energioptimeringsåtgärder
 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska öka
 4. 60% av de tungmetaller som transporteras via dagvattnet ska ledas till reningsanläggning innan de når recipient (sjön typ)
 5. Fosfor från rötslammet vid skebäckverket återförs till produktiv mark i ett kretslopp
 6. Utsläpp av fosfor från skebäcksverket ska minska med 27% till 2016

Avfall

 1. Vi ska årligen förbättra eller bibehålla resultatet gällande kundnöjdhet i våra olika enkätundersökningar
 2. ”Mer rätt än fel” Minska mängden återvinningsbarnt avfall i restavfallet
 3. Arbeta med avfallsminimering hos hushållen
 4. Matavfallet ska behandlas genom rötning (bli biogas)
 5. Utöka servicen till våra medborgare

Fordon

 1. Minska mängden utsläpp av CO2
 2. Öka andelen biogasfordon
 3. Ökad trafiksäkerhet

IT

 1. Örebro kommun har en stabil IT-miljö med hög tillgänglighet
 2. IT-avdelningens resurser används effektivt
 3. IT-avdelningen ska årligen förbättra eller bibehålla resultat gällande kundnöjdhet
 4. IT-avdelningen är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Tekniska nämndens budget för bättre miljö

Idag beslutade Tekniska nämnden om budget för 2013. I budgeten beskrivs politikens mål med verksamheterna, vilka åtgärder som ska göras för att nå målen, hur vi mäter det och vilken budget man har för att genomföra verksamheten.

Stort fokus ligger på minskad klimatpåverkan genom högt uppsatta miljömål som ska nås genom att fortsätta satsa på miljöarbetet. Här är några exempel på mål och aktiviteter.

Avfall
Vårt avfall ska sorteras mer rätt än fel. Under 2013 ska ett förslag tas fram hur fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska kunna ske i framtiden. I praktiken skulle det innebära att boende i såväl villa som lägenhet ska kunna få sina förpackningar och tidningar hämtade vid bostaden.

I februari invigs Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral. Det är en stor miljösatsning i samarbete med det civila samhället. Där kommer man att kunna lämna sina gamla saker så att de kan återanvändas i stället för att slängas.

Framställa mer biogas. Vi kommer inte längre kompostera vårt matavfall utan istället röta det och göra biogas av det.

Vatten- och avlopp, park- och gata
Dagvattnet (regnvatten och smältvatten) från starkt trafikerade gator är idag en stor föroreningsgälla. Många gånger rinner det rätt ut i vattendragen utan någon rening alls. Därför kommer vi att studera möjligheten att rena dagvattnet från de mest trafikerade gatorna i centralorten Örebro under 2013.

Vi fortsätter planteringen av nya träd i staden. Almsjukan har fått fäste i Örebro vilket kräver en storsatsning på nya träd. Träden i staden är viktiga ur klimatsynpunkt, de hjälper till att rena luften, men de är också viktiga ur ett estetiskt perspektiv. Vi fortsätter förstås också arbetet med att plantera ny skog, ett träd för varje barn som föds.

Vi satsar på att minska energiförbrukningen av gatubelysningen genom att byta ut gamla kvicksilverlampor mot mer energieffektiva samt att vi byter till ett modernare tändsystem. Vi kommer göra ytterligare energibesparande åtgärder på reningsverk, vattenverk etc för att nå målen i klimatplanen.

Skolinformation
I och med Tekniska kvarnens ombyggnad som kommer att vara klar 2013  kommer Tekniska förvaltningen teknik- och miljöpedagoger få ännu bättre förutsättningar för att lära kommunens barn hur vi tar hand om vår miljö på ett hållbart sätt.

Självklart görs en mängd andra saker. Vi har precis beslutat att en miljon ska gå til att rusta upp Tegnerlunden,  och det arbetet ska ske i dialog med medborgarna. På liknande sätt som gjordes förra året kring Varbergaparken. Vi fortsätter att rusta lekparker och att göra en ny tillgänglighetsanpassad lekpark per år. Vi ska utveckla kommunens felanmälningssystem och bli bättre på att återkoppla till örebroarna och förbättra belysning på gång och cykelvägar.

Oset och fotbollshallen i Vivalla

Örebro är en av Sveriges mest segregerade städer. Det vill vi Socialdemokrater i Örebro göra något åt. För förutom arbetet med att skapa fler jobb, en bättre utbildning och åtgärder för att halvera barnfattigdomen till 2020 så vill vi steg för steg bryta segregationen i Örebro.

Det är inte ett arbete som görs från ena dagen till den andra. Men i takt med att Örebro växer så kan vi bygga ihop staden och skapa bättre förutsättningar för alla.

I Örebro har de flesta stora gemensamma satsningar skett i centrum eller på den östra sidan av staden. Viktiga satsningar för Örebros utveckling. Som byggandet av Conventum, Behrn arena eller utvecklingen av oset och stråket kring svartån.

I de västra delarna av Örebro finns det stora områden med hög arbetslöshet och låga inkomster. I spåren av det ser vi också sämre folkhälsa, minskad känsla att makt och inflytande och sämre förutsättningar i livet för barnen som bor där.

Vi kan också se en hel del stigmatiserande fördomar kring olika områden där till och med lokalmedia utmålar bostadsområden på väster som ett med ”den näst högsta ungdomskriminaliteten i Sverige” fastän det är en högre andel ungdomskriminella  i delar av Örebro city och i en mängd andra bostadsområden runt om i landets kommuner.

Många undersökningar visar att klyftorna mellan människor ökat under hela 90-talet, även under en Socialdemokratisk regering. Det är inte bra, men även om klyftorna innan ökade, så fick även de som hade det sämre bättre. Genom olika reformer ökade standarden för alla.

Men sedan den borgerliga regeringen tillträdde har de som har det sämst i Sverige istället fått det  ännu sämre. Trots en hög tillväxt.

Vi har sett tydliga konsekvenser av det i Örebro med. Inte minst i de områden där arbetslösheten är stor och utbildningsnivån är låg har vardagen blivit mycket svårare för många.

Kraftiga försämringar i a-kassa och sjukförsäkringar, samtidigt som regeringen rustat ner Arbetsmarknadsutbildningar, universitet och komvux med nästan en tredjedel försämrar möjligheterna för de människor som står längst ifrån att ta sig tillbaks.

Sedan (S) formade en ny kommunledning har dock många bra insatser börjat ge resultat. Kommunen tar en stor del av det ansvar som egentligen är statens ansvar. Genom riktade jobbinsatser för långtidsarbetslösa har vi i Örebro lyckats minska socialbidragskostnaderna, tvärt emot trenden i övriga riket. Det arbetet måste fortsätta på alla sätt som går.

Men utöver det görs många insatser för att minska segregationen. Hela stadens ska vara örebroarnas finrum, även de västra delarna. Byggandet av en fullstor idrottshall i Vivalla är en av pusselbitarna. Tegelbruket i Markbacken en annan. Nya bostadsområden som byggs planeras för ett blandat boende med både villor, bostadsrätter och hyresrätter. Man försöker också planera in ny byggnation så att det bryter gamla strukturer.

Det här är ett långsiktigt projekt. Men om vi fortsätter det aktiva arbetet så kommer inte Örebro längre vara en av Sveriges mest segregerade städer.  Och långsiktigt arbete fungerar. Om man vet vad man vill och steg för steg gör det.

Ett tydligt exempel på andra långsiktiga satsningar som lyckats är hela utvecklingen kring svartån, oset och rynningeviken. I valet -94 var det en av de stora valfrågorna. Borgarna ville bygga vägar över det som idag är oset, (S) med Irén Lejegren och Ingegerd Oberg i spetsen hade istället en vision om hur hela det området skulle utvecklas.

Steg för steg har så det som var en soptipp och oljehamn idag blivit örebroarnas finrum. Genom visioner, vilja och långsiktigt arbete gick det. På samma sätt är jag övertygad om att det steg för steg går att göra västra delarna i Örebro till mer attraktiva områden dit örebroarna från hela staden åker för upplevelser, för att jobba, för att titta efter nytt boende och umgås med varandra.

Redan idag finns så mycket att upptäcka och värna. En av Sveriges största återkommande mötesplatser finns varje lördag på Golfhallens loppis nära Vivalla. Karlslund lockar människor från hela Örebro. Varbergaparken har fått ett lyft och på somrarna ser man många familjer och picknickar i både små och stora parker runt om. Men det behövs ännu fler jobb, mer fritidsaktiviteter och nya livschanser för alla som bor där.

Den fullstora fotbollshallen i Vivalla är inte den enda, men En av de viktiga pusselbitarna. Det blir en viktig besöksattraktion för Örebro, det ger kraft åt föreningslivet i Vivalla och det skapar framtidstro – något att vara stolt över.

Jag är i alla fall stolt över att vara en del av ett parti och en kommunledning som är beredd att göra något för att skapa en annan framtid för Örebro, med fler jobb och minskade klyftor.