Demokratisk socialism idag

Man kan ha många funderingar om vad politiska ”ismer” från 1800-talet har med vår tid att göra. Konservatism, liberalism, socialism har över tid beblandats och i dagspolitiken har de lånat drag av varandra. Politiskt identifierar jag mig som demokratisk socialist.

Djupast i mitt engagemang för samhälle och politik ligger demokrati, humanism och tolerans. Ändamålen får helt enkelt inte helga medlen. Samhället, lagar och regler är till för människan – inte tvärt om. Oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och ekonomi har människan rätt till frihet från förtryck. Jag menar också att människors engagemang, kunskap och kraft ska uppmuntras och stöttas. Den grundsynen delar jag med de flesta liberaler.

Men jag skiljer mig från liberaler på en viktig punkt – i synen på ägande. Förutom att människan har rätt till frihet från förtryck, så menar jag att människan har rätt till ett drägligt liv med drägliga arbetsvillkor och en hyfsad inkomst. Jag tycker att det är viktigare än att var och en får behålla allt det den en gång kommit över (ägande).

Jag vet att även många liberaler slagits för bättre levnadsvillkor och mer inflytande. Men inom liberalismen finns en betydligt mer komplicerad relation till ägandet och man ser hellre att individen på eget bevåg delar med sig av sina förmögenheter till den som är nödställd, än att delar av ”ägandet” överförs i någon annans händer att besluta över.

Jag tror inte heller att individen står suverän, utan att den formas och är med och formar andra via socialt samspel. Jag tycker att det är bra att vi människor gemensamt och demokratiskt bestämmer vilka lagar, regler och strukturer som gäller i vårt land, vår stad eller i ännu större gemenskaper. (Men jag är övertygad om att demokratin kan utvecklas ytterligare, både i det lilla och i det stora.)

Liksom den tidiga socialismen menade socialdemokrater att eftersom arbetarna (de anställda) är med och producerar varor eller tjänster så ska man också ha rätt att ta del av vinsten och även ha makt och inflytande över företagen man arbetar för. Men till skillnad från kommunismen bröt man inte med det kapitalistiska samhället och konfiskerade inte privat egendom.

Som demokratisk socialist ville man redan från början – och även idag – gå en tredje väg mellan ren kapitalism och planekonomi. Samhället kunde gå in och bestämma över en del av det privata ägandet och göra det gemensamt. Både genom att staten kunde äga och driva företag som var särskilt viktiga för samhället och dels genom att fördela ekonomiskt ägande via skatter. Samhället utvecklar en välfärd som vänder sig medborgaren oavsett ekonomi. Sjukvård, skola, barnomsorg med mera.

I dagspolitiken försöker både liberaler och konservativa tävla med socialdemokratin om vem som vill bygga bästa välförd med gemensamma skattemedel. Och nyanserna kan tyckas små mellan de politiska företrädarna jämfört med de renodlade ”ismerna”. Men även idag finns skillnader i politiken beroende på om man är liberal, konservativ eller demokratisk socialist.

Man kan se skillnader i synen på vad som är en dräglig levnadsnivå för de som inte arbetar, man kan se skillnader i vilken syn man har på att staten äger och driver företag och man kan se det i synen på hur mycket av välfärden som ska betalas solidariskt via skatten och hur mycket som ska gå att få extra om man har pengar att betala med. Man kan även se det i synen på ägande och om det ska gå att göra privata ekonomiska vinster i verksamhet som finansieras av gemensamma medel.

Det finns givetvis många fler exempel som skiljer politikerna åt och som färgas av vilken ideologi man känner djupast med. Och den demokratiska socialismen är fortfarande högaktuell och framåtsyftande. Idag har samhället förändrats ganska mycket och vi behöver en vital diskussion om hur produktionstillgångar och välfärd ska fördelas och finansieras i vårt moderna samhälle. Vi behöver en vital diskussion om vad som är dräglig levnadsnivå och hur människan ska kunna leva fri från förtryck oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och ekonomi.

Vi behöver inte minst en vital diskussion om vilken typ av arbetsinsats som ska finansieras via gemensamma tillgångar. Människan har både rättighet och skyldighet att bidra till samhällets utveckling. Och jag menar att det finns arbetsuppgifter som är viktiga att de utförs, även om inte människor är beredda att betala för dem med egna medel. Det måste även finnas ett arbetsliv som är anpassat för den individuella människans upp- och nedgångar i livet. Det tror jag inte att marknaden klarar av att lösa på egen hand.

Annonser

One response to “Demokratisk socialism idag

  1. Vad socialister inte begriper är att tillgångarna de vill fördela inte bara finns helt utan anledning. Man äger inte det man ”kommit över” utan det man skapat. Samarbete har inte med saken att göra annat än att man skapar i samarbete med andra, vad du förespråkar är tvång och explotering och det är en helt annan sak. Tror du verkligen att liberaler vill att alla människor ska isolera sig från omvärlden och aldrig göra saker tillsammans med andra? Låter det rimligt? Läs på lite innan du tar ställning och tänk några steg längre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s