Staffan Wermes (fp) svar på mitt öppna brev

Ps. Detta är skrivet av samma man som ett av de första kommunfullmäktigena som kommunstyrelsens ordförande med handkraft släpar Ylva Wessman, en ung ledamot från talarstorlen när hon kritiserar honom och som nyligen försöker slå ihop vänsterpartister i Örebro med massmördarideologier.

Öppet svar till Ulrika Sandberg. 

 Frågan om tillgänglighet till de offentliga platser som finns i Örebro kan i förstone tyckas vara en enkel fråga. Alla har naturligtvis rätt att hos polisen och kommunens tekniska förvaltning ansöka om tillstånd för anordnande av olika aktiviteter. Jag kommer, trots denna förmenta enkelhet, som kommunstyrelsens ordförande initiera ett ärende som handlar om hur kommunen ska värna de arrangemang som är kontinuerliga och viktiga för demokratin, många örebroare, staden och kommunen. Det kan handla om publika arrangemang, som ”O Helga Natt”-konserten eller nationaldagsfirandet, kommersiella arrangemang, som Hindersmässan eller Marknadsafton, eller demokratiska arrangemang, som valrörelser till nationella eller internationella parlament. 

Det finns naturligtvis olika sätt att se på Vänsterpartiets agerande i torgfrågan. Oaktat detta har deras förmenta ansökan satt fokus på att det idag är möjligt för en liten grupp att omintetgöra demokratiskt fattade beslut om tillgång till de offentliga platserna. Låt mig exemplifiera: Samtliga partier representerade i Örebro kommunstyrelse, förutom Vänsterpartiet, har ställt sig bakom firandet av Örebro 2010, med den kalender som redovisats av företrädarna för jubiléet vid ett antal kommunstyrelsesammanträden. Det kan finnas skäl att begrunda om ett sådant beslut även ska innefatta en ansökan om upplåtelse av torgen, även om inte det existerar något sådant formellt beslut i en enskild beslutssats. Örebro kommun finansierar helt eller delvis, via exempelvis Örebro Kompaniet AB, eller City Örebro andra arrangemang i kommunen, varav några redovisas ovan. Det är möjligt att även dessa arrangemang ska värnas i så motto att det kalendarium som upprättas i organisationerna också innebär en rätt att använda torg och/eller gator för arrangemanget, inte bara innevarande utan även kommande år. 

Vart fjärde år är det val till bland annat kommunfullmäktige i Örebro. Vart femte år är det val till Europaparlamentet. För att ett öppet och demokratiskt samhälle med en livaktig politisk diskussion ska kunna äga rum har partierna hittills ansett sig behöva använda delar av Stortorget till ett så kallat valtorg. Även detta kan omintegöras om reellt antidemokratiska krafter har rätt att boka torget under valrörelsen för andra arrangemang och gör det innan de traditionella partierna ansökt. Det är möjligt att även detta bör diskuteras, och tidpunkten avbokas för andra alternativ än valrörelse. 

Avslutningsvis vill jag beklaga det höga tonläge Ulrika Sandbergs öppna brev håller. Det är ett allvarligt påstående när en ledande socialdemokrat öppet går ut med ett påstående om att kommunstyrelsens ordförande är antidemokratisk. Det är bekymmersamt ur flera perspektiv, men framförallt då just högt tonläge varit en av de frågor som ett antal gånger diskuterats i såväl kommunfullmäktige som i andra kommunala fora.

Även om Ulrika Sandberg är en av de ledande företrädarna för socialdemokratin i Örebro kommun och därmed bort förankra sitt agerande inom partiets ledning, när jag en förhoppning om att detta inte är fallet, och att socialdemokraternas övriga politiska ledning tar avstånd från såväl påstående som tonläge. För demokratins skull, och för Örebro kommuns skull, vore detta det bästa. 

 Staffan Werme

Jag borde tycka att det är humor men egentligen är det nog mest tragiskt.

Annonser

3 responses to “Staffan Wermes (fp) svar på mitt öppna brev

  1. Pingback: Meningen med ”politiskt tjafs” « John Johansson(s) blogg

  2. Jag delar inte Staffan Wermes uppfattning om det höga tonläget. Jag tycker att det öppna brevet var klargörande och balanserat.
    Men möjligen hade jag tolkat det annorlunda om jag hade trampat i klaveret å det grövsta som Staffan gjort:-)

  3. Anders: Tack för kommentaren 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s