Regional kulturstrategi – en kompass men stegen måste tas

Här om dagen skrev fem företrädare för olika kulturinstitutioner och föreningar en debattartikel och efterfrågade en mer aktiv debatt om vad politiken vill med kulturen i Örebro län. Bakgrunden till artikeln är den kulturstrategi som arbetats fram i bred delaktighet och som Regionförbundet nu har ute på remiss.

Fram till årsskiftet 2006/2007 var det Örebro läns landsting som hade det politiska ansvaret för länets kulturpolitik och det fanns ett länsövergripande kulturprogram som tydliggjorde vad politiken ville med kulturen. Under 2007 överfördes det politiska ansvaret för regionala kulturfrågor till Regionförbundet. Efter överlämnandet saknades ett aktuellt kulturpolitiskt program och med anledning av det lämnade undertecknad in en motion i maj 2007 till regionfullmäktige om att ”det i bred delaktighet skulle arbetas fram ett länsövergripande kulturprogram”. Ett program som skulle ge möjlighet till ett samlat grepp och där olika aktörer, offentliga, idéella och privata kan berika varandra i arbetet med ett dynamiskt kulturliv.

Under en längre tid är det just vad som har skett. En mängd kulturutövare, kulturföreträdare politiker och andra har träffats i olika sammanhang för att samtala, lära mer, debattera och utbyta tankar om kulturens betydelse för vår region och vilka utmaningar vi står inför. Arbetet har resulterat i ett förslag till en kulturstrategi ”Levande kultur i en pulserande region – Kulturstrategi för Örebroregionen”. Förslaget är nu på remiss och är öppen för alla att tycka till om. Remisstiden går ut den 15:e November och det går att hitta både strategin och kontaktuppgifter via regionförbundets hemsida.

Den kulturstrategi som är ute på remiss siktar högt och lyfter många viktiga samhällsutmaningar där kulturen har en viktig roll att fylla, både för individen och samhället i stort. Bland annat så får frågor om identitet, mångkultur och förändrade livsmönster får en framträdande roll i strategin.

Personligen tycker jag att det ska bli väldigt intressant att ta del av reaktionerna och synpunkterna på strategin och det är klart att mycket arbete återstår, både för politiken, medborgare och kulturutövare. En strategi är att peka ut kompassriktningen, visa åt vilket håll vi vill gå och varför. Att sedan gå från idé till verklighet är en stor utmaning som kräver fortsatta ansträngningar. Hur skapas kreativa och tillgängliga mötesplatser och vem ska stimulera det? Hur skapas en offensiv kulturpolitik och en dynamisk debatt om kulturens betydelse, väg och riktning? Vem ska finansiera olika större satsningar och hur ska länets stora aktörer samverka?

Det finns inga färdiga svar på alla frågor. Vi står just nu på en plats där vi har all möjlighet att påverka inriktningen och debatten. Artikeln som våra fem företrädare skrev är ju en del i det, en annan del är de inbjudningar till samtal som går ut via Facebookgruppen ”en levande kultur i en pulserande region”.

Snart kommer politikerna i regionförbundet att ta ställning till kulturstrategin. I regionförbundet finns valda representanter från alla partier, länets tolv kommuner och från landstinget. Att anta en gemensam kulturstrategi med sådan bred politisk uppställning är något nytt och innebär en samlad politisk kraft som vi inte haft förut och som förhoppningsvis innebär en språngbräda mot en framtid med levande kultur i en pulserande region!

Dagens debattartikel i na kulturdebatt

Annonser

One response to “Regional kulturstrategi – en kompass men stegen måste tas

  1. Pingback: Kulturen är viktig för Örebro län « Kent Persson (m) blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s