Uppsagda sjuka i Örebro kommun är en konsekvens av borgerlig människosyn

I Nerikes Allehanda pågår nu en artikelserie om hur Örebro Kommun säger upp sjukskriven personal.

Inför regeringens förslag på ändrade regler i sjukförsäkring och rehabkedja var vi väldigt kritiska över den borgerliga politikens konsekvenser. I praktiken innebär de förändrade reglerna att den som är sjuk kan sägas upp från sitt arbete efter en mkt kort tid.

Vårt remissvar på promemorian ”en rehabiliteringskedja ”.

I promemorian Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032 finns en beskrivning av en förändrad sjukskrivningsprocess och förslag om att införa tidsbegränsningar för rehabilitering. Under de tre första månaderna av sjukperioden prövas om den sjuka kan återgå till tidigare arbetsgivare. Efter 90 dagar prövas om den sjuka kan återgå till hela arbetsmarknaden och ansvaret överflyttas till arbetsförmedlingen. Efter 180 dagar ska man bedöma om den sjuke har någon arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden.

Om den sjuke efter 180 dagar beräknas ha arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden ska försörjning ske via arbetslöshetsförsäkring, om personen uppfyller villkor för denna försäkring. Om personen inte uppfyller villkor för arbetslöshetsförsäkring får denne söka försörjningsstöd hos kommunen. Detta gäller även personer som saknar arbetsförmåga men där nedsättningen inte är stadigvarande och personen därför inte kan beviljas sjukersättning enligt de nya kriterierna.

Men även om arbetsgivarens ansvar när det gäller rehabilitering har minskat och att kravet på tillfrisknande förskjutits så gott som helt på den som är sjuk så finns det helt klart olika tolkningar av vad den nya lagen innebär.

Under de tre första månaderna av sjukperioden prövas om den sjuka kan återgå till tidigare arbetsgivare.

Dels så är ju tre månader ganska kort tid för att avgöra om den som till exempel råkat ut för en olycka och blivit allvarligt skadad kan återgå till tidigare arbete. Men nästa fråga är ju om den kan återgå till tidigare arbetsgivare.

Örebro Kommun är en av Örebros största arbetsgivare och en mängd olika arbetsuppgifter utförs. Det är ganska orimligt att tro att det inte i hela vår stora organisation finns något arbete som kan utföras av den som ska rehabiliteras tillbaks i arbete.

Efter 90 dagar prövas om den sjuka kan återgå till hela arbetsmarknaden och ansvaret överflyttas till arbetsförmedlingen.

I praktiken innebär det att arbetsgivarens ansvar för att anpassa arbetet för den som är sjuk eller arbetshindrad på något vis, upphör. Något som det borgerligt styrda Örebro Kommun tydligen tagit fasta på.

Redan i remissvaret till den nya lagen så lyfte vi de konsekvenser som vi ser idag. Skrivningar som inget parti i kommunledningen ville ta med i kommunens officiella remissvar. (Det gäller alltså även Miljöpartiet)

Försämrat anställningsskydd

När det gäller anställningsskydd regleras detta av LAS och i förslaget finns inga hänvisningar till förändringar i den. Innan förslaget genomförs måste det utredas i vilka delar som de kommer att stå i konflikt med varandra och vilka förändringar som skall göras. Innebär förslaget att arbetsgivaren har rätt att säga upp en person som redan efter tre månader bedöms inte kunna komma tillbaka till tidigare arbete? Vilka krav kommer arbetsgivaren att ha på sig att anpassa arbetet efter individen?

Ökad arbetslöshet och utslagning

Med tanke på att det som föreslås i promemorian otvivelaktigt kommer att leda till att många fler än idag kommer att ställas utan arbete och att avsevärt fler av dessa arbetslösa kommer att ha inskränkt arbetsförmåga kan vi inte underlåta oss att påpeka att ”en politik för arbete” är på väg att ersättas av ”en politik för utslagning och arbetslöshet”. 

Även John Johansson skriver om de sjuka som sägs upp i Örebro.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s