Tekniska nämndens budget för bättre miljö

Idag beslutade Tekniska nämnden om budget för 2013. I budgeten beskrivs politikens mål med verksamheterna, vilka åtgärder som ska göras för att nå målen, hur vi mäter det och vilken budget man har för att genomföra verksamheten.

Stort fokus ligger på minskad klimatpåverkan genom högt uppsatta miljömål som ska nås genom att fortsätta satsa på miljöarbetet. Här är några exempel på mål och aktiviteter.

Avfall
Vårt avfall ska sorteras mer rätt än fel. Under 2013 ska ett förslag tas fram hur fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska kunna ske i framtiden. I praktiken skulle det innebära att boende i såväl villa som lägenhet ska kunna få sina förpackningar och tidningar hämtade vid bostaden.

I februari invigs Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral. Det är en stor miljösatsning i samarbete med det civila samhället. Där kommer man att kunna lämna sina gamla saker så att de kan återanvändas i stället för att slängas.

Framställa mer biogas. Vi kommer inte längre kompostera vårt matavfall utan istället röta det och göra biogas av det.

Vatten- och avlopp, park- och gata
Dagvattnet (regnvatten och smältvatten) från starkt trafikerade gator är idag en stor föroreningsgälla. Många gånger rinner det rätt ut i vattendragen utan någon rening alls. Därför kommer vi att studera möjligheten att rena dagvattnet från de mest trafikerade gatorna i centralorten Örebro under 2013.

Vi fortsätter planteringen av nya träd i staden. Almsjukan har fått fäste i Örebro vilket kräver en storsatsning på nya träd. Träden i staden är viktiga ur klimatsynpunkt, de hjälper till att rena luften, men de är också viktiga ur ett estetiskt perspektiv. Vi fortsätter förstås också arbetet med att plantera ny skog, ett träd för varje barn som föds.

Vi satsar på att minska energiförbrukningen av gatubelysningen genom att byta ut gamla kvicksilverlampor mot mer energieffektiva samt att vi byter till ett modernare tändsystem. Vi kommer göra ytterligare energibesparande åtgärder på reningsverk, vattenverk etc för att nå målen i klimatplanen.

Skolinformation
I och med Tekniska kvarnens ombyggnad som kommer att vara klar 2013  kommer Tekniska förvaltningen teknik- och miljöpedagoger få ännu bättre förutsättningar för att lära kommunens barn hur vi tar hand om vår miljö på ett hållbart sätt.

Självklart görs en mängd andra saker. Vi har precis beslutat att en miljon ska gå til att rusta upp Tegnerlunden,  och det arbetet ska ske i dialog med medborgarna. På liknande sätt som gjordes förra året kring Varbergaparken. Vi fortsätter att rusta lekparker och att göra en ny tillgänglighetsanpassad lekpark per år. Vi ska utveckla kommunens felanmälningssystem och bli bättre på att återkoppla till örebroarna och förbättra belysning på gång och cykelvägar.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s