Tekniska nämndens politiska mål

I budgeten finns de politiska mål som gäller för hela mandatperioden. Till varje mål finns ett antal åtaganden beskrivna, tar med några st för att ge bilden 🙂 . Dessutom finns indikatorer som beskriver hur vi mäter målen och självklart de ekonomiska ramarna. Men så här ser iaf målen ut.

Park och gata

 1. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö (exempel på åtaganden servicegaranti potthål, tillgänglihetsåtgärder i samverkan med handikappföreningarna, tillgänglighetsanpassad lekplats)
 2. Tryggare utomhusmiljö för barn, kvinnor och män (exempel på åtaganden: trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrad belysning gång och cykelvägar, trygghetsvandringar, förbättrad renhållning city)
 3. Skapa förutsättningar för förbättrad miljö och klimat i Örebro (minskade energiåtgång i gatlamporna, återplantera träd, handlingsplan för rena dagvatten hårt trafikerade gator)
 4. Skapa förutsättningar för utveckling av allmän platsmark genom dialog med medborgare
 5. Park och gatas resurser ska användas på ett effektivt sätt samt bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar

Vatten och avloppsverksamheten

 1. Örebro kommun har en säker drickvattenproduktion
 2. El- och energianvändningen för våra anläggningar ska minska med 20% till år 2020 genom energioptimeringsåtgärder
 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska öka
 4. 60% av de tungmetaller som transporteras via dagvattnet ska ledas till reningsanläggning innan de når recipient (sjön typ)
 5. Fosfor från rötslammet vid skebäckverket återförs till produktiv mark i ett kretslopp
 6. Utsläpp av fosfor från skebäcksverket ska minska med 27% till 2016

Avfall

 1. Vi ska årligen förbättra eller bibehålla resultatet gällande kundnöjdhet i våra olika enkätundersökningar
 2. ”Mer rätt än fel” Minska mängden återvinningsbarnt avfall i restavfallet
 3. Arbeta med avfallsminimering hos hushållen
 4. Matavfallet ska behandlas genom rötning (bli biogas)
 5. Utöka servicen till våra medborgare

Fordon

 1. Minska mängden utsläpp av CO2
 2. Öka andelen biogasfordon
 3. Ökad trafiksäkerhet

IT

 1. Örebro kommun har en stabil IT-miljö med hög tillgänglighet
 2. IT-avdelningens resurser används effektivt
 3. IT-avdelningen ska årligen förbättra eller bibehålla resultat gällande kundnöjdhet
 4. IT-avdelningen är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s