Kategoriarkiv: FRA

Övervakning

Igår publicerade jag och Eva-Lena Jansson från Örebro en artikel på Aftonbladet Debatt  tillsammans med sex andra Socialdemokrater med kritik mot Morgan Johanssons utspel om (s) och FRA.

Bland Socialdemokraterna i Örebro finns många som var med och startade upp nätverket ”Sossar mot Storebror” och som tycker det är viktigt att bevaka integritetsfrågor. På förra partikongressen var vi ganska framgångsrika när det gäller partiets linje för bland annat FRA och IPRED. Med bland annat flera motioner inlämnade som blev helt eller delvis bifallna.

Även om den högljudda opinionen kring upphovsrätt och övervakning delvis svalnat så är frågorna lika viktiga att bevaka. När Morgan Johansson i spåren av självmorsbombaren säger i media att (S) har svängt i FRA frågan så får det som tur är konsekvenser och Socialdemokraternas riksdagsgrupp gav honom bakläxa.

Kongressbeslutet gäller – så här långt. Men jag tror det finns all anledning att höja beredskapen när det gäller frågor kring övervakning och personlig integritet. Terrorbrott handlar om att öka rädslan i ett samhälle och den allmäna opinionen lär troligtvis svänga när det gäller synen på övervakning.

Framgång för ökad integritet och modern upphovsrätt

Det känns stort och omtumlande. Motionerna angående integritetslagstiftning och modern upphovsrätt har i stort sett vunnit kongressens stöd.

Kongressan biföll I30:2 och I30:3.

I30:1 att (S) verkar för ett moratorium för all lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och skydd enligt Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

I30:2 att (S) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.

I30:3 att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

I30:4 att (S) framgent i de fall då riksdagen ska behandla förändringar av principiell karaktär som inskränker offentlighetsprincipen och/eller påverkar den personliga integriteten negativt, inhämtar partistyrelsens utlåtande.

Ulrika Sandberg, Örebro arbetarekommun (motion skriven med fem andra)

Kongressen biföll

I36:1 att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Björn Sundin, Eva-Lena Jansson, Peter Dahlgren och Ulrika Sandberg

Vi slåss för ökad integritet

 På söndag 1 november fattar Socialdemokraternas jobbkongress beslut om nya riktlinjer för ”Kultur i brytningstid”. I det kapitlet finns frågorna om den enskildes integritet, hur kulturskapare ska kunna få ersättning för det de gör och hur dessa frågor ska hanteras i framtiden. Socialdemokraterna i Örebro har under lång tid varit engagerade i frågor som rör exempelvis FRA och IPRED, särskilt i nätverket Sossar mot Storebror. Och med flera inlämnade motioner hoppas nu örebroarna på kongressen på en ny politik.

Under kongressen har jag tillsammans med andra aktivt arbetat för att skapa en politik för kultur och kreativitet som värnar enskilda människors integritet, säger Björn Sundin, ombud på Jobbkongressen.

Det är tydligt att FRA-lagen och IPRED har gått för långt och hotar den personliga integriteten. Jag hoppas på skrivningar i riktlinjerna där FRA-lagen rivs upp och där IPRED kompletteras. Jag hoppas också vi kan bli tydliga med att enskilda bolag inte ska få ha polisiära befogenheter, säger Björn Sundin.

Med några små förändringar skulle Jobbkongressen alltså tydligt kunna markera att Socialdemokratin står på “den lilla människans sida” både gentemot staten och storföretagen. Det vore välkommet, avslutar Björn Sundin.

Pressmeddelande 2009-10-31

Mental istid – FRA är här

Idag röstar riksdagen igenom FRA. Därmed får staten övervaka dina och mina kontakter på nätet utan misstanke om brott. Det är så sjukt absurdt så det är svårt att hitta orden som når fram, man vill liksom bara skrika rätt ut: Idioter!

Den totala makten den totala kontrollen det totala totalitära

Den nya tiden den kom ju så fort mitt liv fladdrar fort förbi på ett datakort

Mental mental mental istid

Vad är det som gör att inte fler höjer rösten?

Filmer som Des leben des anderes,”V” och Minority report fångar  frågan om övervakning och människors liv på ett tydligt sätt.

Vad är det för människor som gillar principen i att staten ska övervaka människors liv och leverne i förebyggnade syfte? Är det samma folk som tycker det är viktigt att ta fighten om kepsen i klassrummet? Som vill att människor i gemen ska huka inför auktoriteter.

Det finns andra som lyckas formulera sig bättre: Dagens Arena, Björn Sundin, sossar mot storebror, Eva-Lena Jansson.

Övervakning på internet och (s)

Jag umgås mycket via min dator. Det är inte ovanligt att jag på morgonen ligger i sängen med datorn i knät, läser nyheterna på nätet, lyssnar på en spellista från spotify och chattar på facebook innan jag druckit kaffe eller borstat min tand. Syskon, kollegor och vänner finns ofta bara ett ögonkast bort oavsett om någon är på resande fot eller hemma i sin soffa. Sättet att umgås har vidgats, det är ju främst samma människor som jag träffar på jobbet eller på fritiden som jag också har tät kontakt med via webben.

Det är min och andras privata eller yrkesmässiga vardag som blir till ettor och nollor och som rör sig digitalt via internet. Samma ettor och nollor som regeringar runt om i världen vill spåra och övervaka. Att övervaka internet är som om alla telefonsamtal, brev och hem samtidigt skulle avlyssnas och lagras.

Det handlar om allvarliga ingrepp och övergrepp på den personliga integriteten. Jag lever inte ett särdeles hemligt liv men jag vill ändå inte att min dagbok skall läsas eller att mina brev ska öppnas och läsas av någon annat, och jag tycker att det vore absurdt om någon myndighet eller försvarsinstitut masskontrollerade brev eller telefonsamtal för att fånga upp den lilla promille som är kopplat till grov kriminalitet.

Rädslan efter olika terrordåd har satt rättsäkerheten ur spel och myndigheter har fått långtgående befogenheter på medborgarnas bekostnad. Ett argument som används i debatten är att den som har rent mjöl i påsen inte har något att dölja men det är ett obehagligt argument. Vi har flera historiska exempel på samhällen där människors liv övervakats och informationen lagrats och där vi varit mycket kritiska till övergreppen på den personliga integriteten.

Men genom FRA och IPRED- lagstiftning håller vi i Sverige och på andra håll på att införa ett övervakningssystem som är långt mycket mer omfattande än vad vi sett i något samhälle tidigare. Det ena integritetskränkande förslaget efter det andra har lanserat i både Europa och Sverige. Ena gången handlar det om att avlyssna personer som inte är misstänkta för något brott, nästa gång att övervaka all datatrafik. Inte ens meddelarfriheten till journalister fredas.

Integritetsskyddskommittén har levererat svidande kritik. Efter genomgång av ett tjugotal rättsområden konstateras att regering och riksdag struntat i skyddet av medborgarnas privatliv.

Det är allvarligt att etablerade demokratiska partier så som Socialdemokraterna kunnat vara med och påbörjat en sådan utveckling. Att medborgare reagerar med magen och protesterar högt är ett tecken på sundhet och de etablerade partierna har på eget bevåg allvarligt skadat sitt förtroendekapital.

I höst samlas socialdemokrater från hela landet för sin partikongress där man beslutar om plattformen inför valet 2010. I samband med det kommer ett antal motioner om integritetsfrågor, övervakning och fildelning att behandlas. Bland annat en motion om ”moratorium för integritetskränkande politik” som jag tillsammans med sex andra socialdemokrater från olika delar av landet har skrivit. Motionen handlar bland annat om att sätta stopp för all ny lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och att genomföra en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Lokalt bland socialdemokraterna i Örebro finns ett stort engagemang i frågor om personlig integritet. Det var här som initiativet ”sossar mot storebror” togs och som nu är ett rikstäckande nätverk, och flera socialdemokrater i Örebro har skrivit ett antal motioner på temat inför höstens partikongress. Frågan om övervakning på internet innebär en reell och viktig fight där olika intressen i samhället står emot varandra. Vi måste ta debatten här och nu innan vi kommit in på ett sluttande plan där utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är svår att vända.

Min debattartikel i veckans ETC Örebro

Motionerna om upphovsrätt och integritetskränkande politik antogs av sossarna i Örebro

Igår samlades medlemmar i Örbero arbetarekommun för att hantera motioner som skall vidare till höstens partikongress.

Jag hade varit med och skrivit tre motioner. En handlar om att modernisera upphovsrätten, en om moratorium för integritetskränkande politik och en om sexhjälpmedel för funktionshindrade.

Både motionen om att modernisera upphovsrätten och den om moratorium för integritetskränkande politik bifölls och skickas till partikongrssen som Örebro arbetarekommuns egna motioner. Den om sexhjälpmedel för funktionshindrade skickas som enskild.

Det ska bli jäkligt spännande att se vad som händer på partikongressen när det gäller motionerna om upphovsrätt och intergritetskränkande politik.

Jag hoppas verkligen att jag får åka som ombud på kongressen, det känns otroligt viktigt att få vara med på plats och slåss för frågorna om internet, fildelning, integritet och upphovsrätt.

Tänk om motionerna går igenom – då måste Socialdemokraterna ta ut en annan färdriktning för de här frågorna än den som nu gäller i landet. DET är en fight värd att slåss för!!!

Debattartikel på Newsmill

Nu är vår artikel publicerad på Newsmill: ”Socialdemokraterna alldeles för svaga i FRA och Ipred-debatterna.”

I artikeln menar vi att socialdemokraterna måste få igång en större intern debatt om integritetskränkande lagstiftning och att vi har en förtroenderesa att göra.

Reaktionerna i bloggsfären har varit många. Thomas Hartman lyfter upp några på sin blogg.

Integritetskränkande politik – gör om, gör rätt!

Idag publiceras en motion som jag tillsammans med sex andra Socialdemokrater runt om i landet skrivit under med rubriken ”ett moratorium för integritetskränkande politik – gör om, gör rätt”.

Motionen är ett inlägg i debatten som följt på FRA och IPRED och kommer att läggas i flera av landets arbetarekommuner. 

Tanken är att motionen ska leda till principiella diskussioner på Socialdemokraternas partikongress i höst med en integritetsdebatt och ett offentligt samtal där vi frågar oss vilka konsekvenser en politik får som innebär allt större intrång i människors privatliv.

Det är många människor som engagerat sig i kölvattnet av FRA-lagen och den folkliga opposition som rest sig är uppseendeväckande.

Det är av avgörande vikt att Socialdemokraterna som största politiska parti och med historiskt stor påverkan över svensk politik, tar upp frågorna för principiellt avgörande på sin partikongress, och det är många som intresserat kommer att följa hur kongressen hanterar frågorna.

I motionen föreslår vi att:

  • (s) verkar för ett moratorium för all lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och skydd enligt Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
  • (s) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och transparent lagstiftningsprocess.
  • (s) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
  • (s) framgent i de fall då riksdagen skall behandla förändringar av principiell karaktär som inskränker offentlighetsprincipen och/eller påverkar den personliga integrieten negativt, inhämtar partistyrelsens utlåtande.

Läs mer om motionen på Arvid Falk och på motionärernas bloggar Johan Westerholm, Anders Widén, Erik Laakso, Ann-Catrin Brockman, Tomas Hartman och Kristian Krassman.

Ps – Magnus tillbaks på bloggen

Tänkte bara tipsa om att bästa bloggaren Magnus Ljungkvist verkar ha ökat sin bloggnärvaro igen, om ni nu råkat missa det. Det tackar vi för.

Förutom att han är en trevlig människa med intressanta analyser så har han ju dessutom begåvat oss med några uppmärksammade grävande blogginlägg som bland annat avsatte en minister.

För er som inte tidigare hittat dit: här går det att bekanta sig med honom i ett roligt och samtidigt ganska beklämmande inlägg om FRA och det ökade behovet av bättre lösenord.

FRA

Jag vet att den legat på Björns blogg ett tag och dessutom kommenterats friskt. Med tanke på dagens aktiviteter kan jag inte låta bli att publicera den.

Tung dag med svensk Orwell-lag och terrorfobi

[Uppdaterad] En tung dag. Men trots fotbollsbesvikelsen är det nog FRA-lagen som väger tyngst. Jag är rätt skrämd över vad svesnka politiker är beredd att göra i terrorbekämpningens namn.

Sveriges riksdag har alltså idag antagit en omstridd lag som är världens mest extrema när det gäller avlyssning av människor utan misstanke om brott. Vi har gått förbi USA i terrorfobi. Vem trodde det?

En fobi är en extrem rädsla med undvikande beteende som följd, som inte står i proportion till den fara som det fruktade föremålet eller situationen utgör.

Detta sker samtidigt som Sveriges statsminister är i Innsbruck för att kolla på fotbollsmatchen och ler in i TV kamerorna. Det ilar obehagligt på ryggen.

Jag är glad över att socialdemokraterna i Örebro har Eva-Lena Jansson, en riksdagsledamot som inte ger avkall på sin integritet så som vissa andra riksdagsledamöter på högerkanten gjort. Tack vare Eva-Lena och Björn Sundins initiativ går det nu dessutom att vara med och ta ställning: anslut er till sossar mot storebror.