Kategoriarkiv: Integritet

Övervakning

Igår publicerade jag och Eva-Lena Jansson från Örebro en artikel på Aftonbladet Debatt  tillsammans med sex andra Socialdemokrater med kritik mot Morgan Johanssons utspel om (s) och FRA.

Bland Socialdemokraterna i Örebro finns många som var med och startade upp nätverket ”Sossar mot Storebror” och som tycker det är viktigt att bevaka integritetsfrågor. På förra partikongressen var vi ganska framgångsrika när det gäller partiets linje för bland annat FRA och IPRED. Med bland annat flera motioner inlämnade som blev helt eller delvis bifallna.

Även om den högljudda opinionen kring upphovsrätt och övervakning delvis svalnat så är frågorna lika viktiga att bevaka. När Morgan Johansson i spåren av självmorsbombaren säger i media att (S) har svängt i FRA frågan så får det som tur är konsekvenser och Socialdemokraternas riksdagsgrupp gav honom bakläxa.

Kongressbeslutet gäller – så här långt. Men jag tror det finns all anledning att höja beredskapen när det gäller frågor kring övervakning och personlig integritet. Terrorbrott handlar om att öka rädslan i ett samhälle och den allmäna opinionen lär troligtvis svänga när det gäller synen på övervakning.

Annons

2009 års bästa och sämsta

Ett år rymmer mycket här en liten del av mitt personliga bästa och sämsta:

Bästa

Flyttat tillbaks på stan, hemma. Underbara familjen, vad skulle jag göra utan alla er fantastiska syskon och bästa barnen. Nya nära, roliga vänner som jag är tacksam för Alaa, Victor, Dennis och många fler. Musiken; Thåström i Västerås, hela Peace and Love festivalen, att jag fick DJ:a med Kiss Kiss, Pridekonserterna, Millencolin på It´s så, att Virus öppnade och gör musik tillgängligt hela tiden. Resorna till Marseille och Berlin. Några teatrar och Eddie Izzard i Stockholm. Konstigt nog träning, K-box är det roligaste jag gjort på länge. Galna danskvällar och många myskvällar med film och chips. Mitt jobb som nästan alltid får mig att brinna, skratta, svära, brusa, agera, utveckla och förändra. EU valrörelsen, Kongressen.

Sämsta

Att storebrorssamhället infördes på allvar. Att samhället blir hårdare och kallare när solidaritet inte får ta plats och sjuka och arbetslösa knuffas ut i kylan. Det får symbolisera det som gör ont i hjärtat när jag tänker på politik och vårt gemensamma ansvar. Att det som faktiskt betyder något ibland göms bakom eller avfärdas som politisk retorik.

När ska snattare stängas av från affärer och småfifflare från telefonabonemang?

Varför inser inte politiker i Europa eller en stor upprörd majoritet av folket hur absurdt det är att kunna stänga av folk från internet även om en rättslig prövning är genomförd.

När andra brott begås, till exempel via mobil eller i en affär, så stängs inte den dömda av från möjligheterna att ha telefon eller att handla i en affär. Utom just då denne avtjänar sitt straff.

Det finns ingen som helst rimlig anledning att hantera brott eller dömda annorlunda bara för att internet är inblandat.

Idag måste tillgången till internet ses som en del av det vardagliga livet, mer fundamentalt än tillgången till telefon.

Jag kan förstå att kritikerna kompromissar för att överhuvudtaget få in någon begränsning och med en garant för rättslig prövning kanske det orimliga i att stängas av från internet framstår tydligt.

Men det är en Phyrrusseger. Det här är värre än både FRA och Ipred och samtidigt en obehaglig men naturlig följd av den utveckling vi ser.

Vad är nästa steg? Jag kan inte gissa, för alla gränser för vad jag trodde var rimligt har redan passerats.

Framgång för ökad integritet och modern upphovsrätt

Det känns stort och omtumlande. Motionerna angående integritetslagstiftning och modern upphovsrätt har i stort sett vunnit kongressens stöd.

Kongressan biföll I30:2 och I30:3.

I30:1 att (S) verkar för ett moratorium för all lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och skydd enligt Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

I30:2 att (S) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.

I30:3 att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

I30:4 att (S) framgent i de fall då riksdagen ska behandla förändringar av principiell karaktär som inskränker offentlighetsprincipen och/eller påverkar den personliga integriteten negativt, inhämtar partistyrelsens utlåtande.

Ulrika Sandberg, Örebro arbetarekommun (motion skriven med fem andra)

Kongressen biföll

I36:1 att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Björn Sundin, Eva-Lena Jansson, Peter Dahlgren och Ulrika Sandberg

Vi slåss för ökad integritet

 På söndag 1 november fattar Socialdemokraternas jobbkongress beslut om nya riktlinjer för ”Kultur i brytningstid”. I det kapitlet finns frågorna om den enskildes integritet, hur kulturskapare ska kunna få ersättning för det de gör och hur dessa frågor ska hanteras i framtiden. Socialdemokraterna i Örebro har under lång tid varit engagerade i frågor som rör exempelvis FRA och IPRED, särskilt i nätverket Sossar mot Storebror. Och med flera inlämnade motioner hoppas nu örebroarna på kongressen på en ny politik.

Under kongressen har jag tillsammans med andra aktivt arbetat för att skapa en politik för kultur och kreativitet som värnar enskilda människors integritet, säger Björn Sundin, ombud på Jobbkongressen.

Det är tydligt att FRA-lagen och IPRED har gått för långt och hotar den personliga integriteten. Jag hoppas på skrivningar i riktlinjerna där FRA-lagen rivs upp och där IPRED kompletteras. Jag hoppas också vi kan bli tydliga med att enskilda bolag inte ska få ha polisiära befogenheter, säger Björn Sundin.

Med några små förändringar skulle Jobbkongressen alltså tydligt kunna markera att Socialdemokratin står på “den lilla människans sida” både gentemot staten och storföretagen. Det vore välkommet, avslutar Björn Sundin.

Pressmeddelande 2009-10-31

Örebroarna är mitt i smeten i formandet av svensk politik

Jobbkongressen är inne på sin näst sista dag. En kongress där Örebros ombud varit drivande och stått mitt i alla heta politiska frågor. Det kan låta som ”pravda” men jag är ärligt mycket imponerad och stolt över örebrodelegationen som slagits hårt för politik vi tror på och fått större framgångar i det arbetet än vad jag varit med om på tidigare kongresser.

Vi har många duktiga och drivande personer här, ombud som dessutom är bra på att nätverka och hitta vänner att tillsammans driva igenom frågor med.

I rummen bakom kongressalen där vi sitter och jobbar med media, underlag och annat är trycket högt och även där hörs många imponerade ordalag om örebroarnas ombud och det är ett ivrigt spring till dom för att sy ihop överenskommelser och skrivningar.

Exempel på några av de frågor örebroarna med hårt arbete drivit igenom i våra politiska riktlinjer är att det ska tillföras mer resurser till järnvägen och att staten ska finansiera det inte kommuner och landsting, att utveckla och definiera socialdemokratisk kunskapssyn och att kunskap handlar om mer än mätbara ämneskunskaper  och nationella prov.

Och även i en av kongressens allra hetaste frågor står örebroarna mitt i arbetet, morgondagens stora fråga om integritetslagstiftning och Ipred. Vi har flera avgörande motioner men framför allt är det i de politiska riktlinjerna som slagen står.

Imorgon avgörs det, men redan nu har arbetet kommit långt. Partistyrelsen kommer fram med nya förslag på skrivningar hela tiden som förhandlas och där Björn Sundin och Åsa Westlund är huvudförhandlare från ”vår” sida.

Positionerna har flytttats fram varje dag, och det börjar se hoppfullt ut. Dock saknas fortfarande den viktiga delen om ipred och att polisiär verksamhet faktiskt inte ska bedrivas av privata bolag. Som i all annan lagstiftning så är det polis och åklagarmyndighet som ska arbeta med rättskipning, inte privata företag med egenintressen.

Kongressen beslutar om partiets riktlinjer – riktlinjerna blir den politiska plattform som socialdemorkaterna går till val på och lovar att genomföra om man vinner valet. Och tvärtemot vad många tror så visar all uppföljning och forskning att svensk politik är väldigt bra på att uppfylla sina vallöften och valprogram. Om (s) vinner valer 2010 så är det besluten som tagits här som till stor del kommer att genomföras.

Det mesta av mina kommentarer och uppdateringar på området har skett på www.facebook.com/ullissandberg och på örebrodelegationens kongressblogg.

Mental istid – FRA är här

Idag röstar riksdagen igenom FRA. Därmed får staten övervaka dina och mina kontakter på nätet utan misstanke om brott. Det är så sjukt absurdt så det är svårt att hitta orden som når fram, man vill liksom bara skrika rätt ut: Idioter!

Den totala makten den totala kontrollen det totala totalitära

Den nya tiden den kom ju så fort mitt liv fladdrar fort förbi på ett datakort

Mental mental mental istid

Vad är det som gör att inte fler höjer rösten?

Filmer som Des leben des anderes,”V” och Minority report fångar  frågan om övervakning och människors liv på ett tydligt sätt.

Vad är det för människor som gillar principen i att staten ska övervaka människors liv och leverne i förebyggnade syfte? Är det samma folk som tycker det är viktigt att ta fighten om kepsen i klassrummet? Som vill att människor i gemen ska huka inför auktoriteter.

Det finns andra som lyckas formulera sig bättre: Dagens Arena, Björn Sundin, sossar mot storebror, Eva-Lena Jansson.

Inte mer övervakning och högre murar som löser framtiden

Såg att någon kommit till min blogg genom att söka ”Ulrika Sandberg Pakistan”, antar att det var någon som ville veta om jag hade skrivit något om Mehdi – det hade jag inte, och jag är sjuk och för grötig i huvudet för att försöka mig på det just nu.

Men det jag kan skriva är att frågor om demokrati, delaktighet, humanism, integritet och solidaritet är det som jag brinner för.

Att jag vill att människor ska bemötas på lika villkor oavsett bakgrund, sexuell läggning, ekonomisk status, kön, etnicitet eller religion – och att jag menar att det inte är så idag.

Att människor som misstänks för brott ska få en ärlig prövning och att det är viktigt i ett humanistiskt och demokratiskt samhälle att prövning görs på rätt sätt och inte sker godtyckligt. Och att det är ett övergrepp mot oss alla när människor hålls fängslade i flera år utan att jurisisk prövning har gjorts.

Att ökad övervakning inte är rätt väg att gå, oavsett om det gäller fildelning, arga tonåringar, bankrånare eller religiös och politisk aktivism.

Jag tror att ökade klyftor i samhället, både nationellt och globalt, skapar mer motsättningar och ökar alienation, vrede och otrygghet.

Att jag är politiskt aktiv är för att jag på något sätt vill bidra till ett samhälle där fler är med och formar det. Att jag är socialdemokrat är för att jag vill värna solidaritet och jämlikhet och tror att det blir bättre för alla om klyftorna i samhället minskar.

För mig hör frågor om att bygga bort den delade staden, att värna sociala trygghetssystem, integritetsfrågor och vem som har rätt till våra torg ihop med frågor om brinnande bilar i frankrikes förorter, arbetslöshet och vilka som är aktiva i politiken.

Vem har rätt att formulera problemen och vem har makt att göra något åt dem?

Det är bara genom att se varandra och föra en dialog som vi kan lösa framtiden, inte genom större misstänksamhet, ökade klyftor och högre murar.

Övervakning på internet och (s)

Jag umgås mycket via min dator. Det är inte ovanligt att jag på morgonen ligger i sängen med datorn i knät, läser nyheterna på nätet, lyssnar på en spellista från spotify och chattar på facebook innan jag druckit kaffe eller borstat min tand. Syskon, kollegor och vänner finns ofta bara ett ögonkast bort oavsett om någon är på resande fot eller hemma i sin soffa. Sättet att umgås har vidgats, det är ju främst samma människor som jag träffar på jobbet eller på fritiden som jag också har tät kontakt med via webben.

Det är min och andras privata eller yrkesmässiga vardag som blir till ettor och nollor och som rör sig digitalt via internet. Samma ettor och nollor som regeringar runt om i världen vill spåra och övervaka. Att övervaka internet är som om alla telefonsamtal, brev och hem samtidigt skulle avlyssnas och lagras.

Det handlar om allvarliga ingrepp och övergrepp på den personliga integriteten. Jag lever inte ett särdeles hemligt liv men jag vill ändå inte att min dagbok skall läsas eller att mina brev ska öppnas och läsas av någon annat, och jag tycker att det vore absurdt om någon myndighet eller försvarsinstitut masskontrollerade brev eller telefonsamtal för att fånga upp den lilla promille som är kopplat till grov kriminalitet.

Rädslan efter olika terrordåd har satt rättsäkerheten ur spel och myndigheter har fått långtgående befogenheter på medborgarnas bekostnad. Ett argument som används i debatten är att den som har rent mjöl i påsen inte har något att dölja men det är ett obehagligt argument. Vi har flera historiska exempel på samhällen där människors liv övervakats och informationen lagrats och där vi varit mycket kritiska till övergreppen på den personliga integriteten.

Men genom FRA och IPRED- lagstiftning håller vi i Sverige och på andra håll på att införa ett övervakningssystem som är långt mycket mer omfattande än vad vi sett i något samhälle tidigare. Det ena integritetskränkande förslaget efter det andra har lanserat i både Europa och Sverige. Ena gången handlar det om att avlyssna personer som inte är misstänkta för något brott, nästa gång att övervaka all datatrafik. Inte ens meddelarfriheten till journalister fredas.

Integritetsskyddskommittén har levererat svidande kritik. Efter genomgång av ett tjugotal rättsområden konstateras att regering och riksdag struntat i skyddet av medborgarnas privatliv.

Det är allvarligt att etablerade demokratiska partier så som Socialdemokraterna kunnat vara med och påbörjat en sådan utveckling. Att medborgare reagerar med magen och protesterar högt är ett tecken på sundhet och de etablerade partierna har på eget bevåg allvarligt skadat sitt förtroendekapital.

I höst samlas socialdemokrater från hela landet för sin partikongress där man beslutar om plattformen inför valet 2010. I samband med det kommer ett antal motioner om integritetsfrågor, övervakning och fildelning att behandlas. Bland annat en motion om ”moratorium för integritetskränkande politik” som jag tillsammans med sex andra socialdemokrater från olika delar av landet har skrivit. Motionen handlar bland annat om att sätta stopp för all ny lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och att genomföra en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Lokalt bland socialdemokraterna i Örebro finns ett stort engagemang i frågor om personlig integritet. Det var här som initiativet ”sossar mot storebror” togs och som nu är ett rikstäckande nätverk, och flera socialdemokrater i Örebro har skrivit ett antal motioner på temat inför höstens partikongress. Frågan om övervakning på internet innebär en reell och viktig fight där olika intressen i samhället står emot varandra. Vi måste ta debatten här och nu innan vi kommit in på ett sluttande plan där utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är svår att vända.

Min debattartikel i veckans ETC Örebro