Kategoriarkiv: IPRED

Övervakning

Igår publicerade jag och Eva-Lena Jansson från Örebro en artikel på Aftonbladet Debatt  tillsammans med sex andra Socialdemokrater med kritik mot Morgan Johanssons utspel om (s) och FRA.

Bland Socialdemokraterna i Örebro finns många som var med och startade upp nätverket ”Sossar mot Storebror” och som tycker det är viktigt att bevaka integritetsfrågor. På förra partikongressen var vi ganska framgångsrika när det gäller partiets linje för bland annat FRA och IPRED. Med bland annat flera motioner inlämnade som blev helt eller delvis bifallna.

Även om den högljudda opinionen kring upphovsrätt och övervakning delvis svalnat så är frågorna lika viktiga att bevaka. När Morgan Johansson i spåren av självmorsbombaren säger i media att (S) har svängt i FRA frågan så får det som tur är konsekvenser och Socialdemokraternas riksdagsgrupp gav honom bakläxa.

Kongressbeslutet gäller – så här långt. Men jag tror det finns all anledning att höja beredskapen när det gäller frågor kring övervakning och personlig integritet. Terrorbrott handlar om att öka rädslan i ett samhälle och den allmäna opinionen lär troligtvis svänga när det gäller synen på övervakning.

Annons

Framgång för ökad integritet och modern upphovsrätt

Det känns stort och omtumlande. Motionerna angående integritetslagstiftning och modern upphovsrätt har i stort sett vunnit kongressens stöd.

Kongressan biföll I30:2 och I30:3.

I30:1 att (S) verkar för ett moratorium för all lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och skydd enligt Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

I30:2 att (S) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.

I30:3 att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

I30:4 att (S) framgent i de fall då riksdagen ska behandla förändringar av principiell karaktär som inskränker offentlighetsprincipen och/eller påverkar den personliga integriteten negativt, inhämtar partistyrelsens utlåtande.

Ulrika Sandberg, Örebro arbetarekommun (motion skriven med fem andra)

Kongressen biföll

I36:1 att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Björn Sundin, Eva-Lena Jansson, Peter Dahlgren och Ulrika Sandberg

Örebroarna är mitt i smeten i formandet av svensk politik

Jobbkongressen är inne på sin näst sista dag. En kongress där Örebros ombud varit drivande och stått mitt i alla heta politiska frågor. Det kan låta som ”pravda” men jag är ärligt mycket imponerad och stolt över örebrodelegationen som slagits hårt för politik vi tror på och fått större framgångar i det arbetet än vad jag varit med om på tidigare kongresser.

Vi har många duktiga och drivande personer här, ombud som dessutom är bra på att nätverka och hitta vänner att tillsammans driva igenom frågor med.

I rummen bakom kongressalen där vi sitter och jobbar med media, underlag och annat är trycket högt och även där hörs många imponerade ordalag om örebroarnas ombud och det är ett ivrigt spring till dom för att sy ihop överenskommelser och skrivningar.

Exempel på några av de frågor örebroarna med hårt arbete drivit igenom i våra politiska riktlinjer är att det ska tillföras mer resurser till järnvägen och att staten ska finansiera det inte kommuner och landsting, att utveckla och definiera socialdemokratisk kunskapssyn och att kunskap handlar om mer än mätbara ämneskunskaper  och nationella prov.

Och även i en av kongressens allra hetaste frågor står örebroarna mitt i arbetet, morgondagens stora fråga om integritetslagstiftning och Ipred. Vi har flera avgörande motioner men framför allt är det i de politiska riktlinjerna som slagen står.

Imorgon avgörs det, men redan nu har arbetet kommit långt. Partistyrelsen kommer fram med nya förslag på skrivningar hela tiden som förhandlas och där Björn Sundin och Åsa Westlund är huvudförhandlare från ”vår” sida.

Positionerna har flytttats fram varje dag, och det börjar se hoppfullt ut. Dock saknas fortfarande den viktiga delen om ipred och att polisiär verksamhet faktiskt inte ska bedrivas av privata bolag. Som i all annan lagstiftning så är det polis och åklagarmyndighet som ska arbeta med rättskipning, inte privata företag med egenintressen.

Kongressen beslutar om partiets riktlinjer – riktlinjerna blir den politiska plattform som socialdemorkaterna går till val på och lovar att genomföra om man vinner valet. Och tvärtemot vad många tror så visar all uppföljning och forskning att svensk politik är väldigt bra på att uppfylla sina vallöften och valprogram. Om (s) vinner valer 2010 så är det besluten som tagits här som till stor del kommer att genomföras.

Det mesta av mina kommentarer och uppdateringar på området har skett på www.facebook.com/ullissandberg och på örebrodelegationens kongressblogg.

Inte mer övervakning och högre murar som löser framtiden

Såg att någon kommit till min blogg genom att söka ”Ulrika Sandberg Pakistan”, antar att det var någon som ville veta om jag hade skrivit något om Mehdi – det hade jag inte, och jag är sjuk och för grötig i huvudet för att försöka mig på det just nu.

Men det jag kan skriva är att frågor om demokrati, delaktighet, humanism, integritet och solidaritet är det som jag brinner för.

Att jag vill att människor ska bemötas på lika villkor oavsett bakgrund, sexuell läggning, ekonomisk status, kön, etnicitet eller religion – och att jag menar att det inte är så idag.

Att människor som misstänks för brott ska få en ärlig prövning och att det är viktigt i ett humanistiskt och demokratiskt samhälle att prövning görs på rätt sätt och inte sker godtyckligt. Och att det är ett övergrepp mot oss alla när människor hålls fängslade i flera år utan att jurisisk prövning har gjorts.

Att ökad övervakning inte är rätt väg att gå, oavsett om det gäller fildelning, arga tonåringar, bankrånare eller religiös och politisk aktivism.

Jag tror att ökade klyftor i samhället, både nationellt och globalt, skapar mer motsättningar och ökar alienation, vrede och otrygghet.

Att jag är politiskt aktiv är för att jag på något sätt vill bidra till ett samhälle där fler är med och formar det. Att jag är socialdemokrat är för att jag vill värna solidaritet och jämlikhet och tror att det blir bättre för alla om klyftorna i samhället minskar.

För mig hör frågor om att bygga bort den delade staden, att värna sociala trygghetssystem, integritetsfrågor och vem som har rätt till våra torg ihop med frågor om brinnande bilar i frankrikes förorter, arbetslöshet och vilka som är aktiva i politiken.

Vem har rätt att formulera problemen och vem har makt att göra något åt dem?

Det är bara genom att se varandra och föra en dialog som vi kan lösa framtiden, inte genom större misstänksamhet, ökade klyftor och högre murar.

Övervakning på internet och (s)

Jag umgås mycket via min dator. Det är inte ovanligt att jag på morgonen ligger i sängen med datorn i knät, läser nyheterna på nätet, lyssnar på en spellista från spotify och chattar på facebook innan jag druckit kaffe eller borstat min tand. Syskon, kollegor och vänner finns ofta bara ett ögonkast bort oavsett om någon är på resande fot eller hemma i sin soffa. Sättet att umgås har vidgats, det är ju främst samma människor som jag träffar på jobbet eller på fritiden som jag också har tät kontakt med via webben.

Det är min och andras privata eller yrkesmässiga vardag som blir till ettor och nollor och som rör sig digitalt via internet. Samma ettor och nollor som regeringar runt om i världen vill spåra och övervaka. Att övervaka internet är som om alla telefonsamtal, brev och hem samtidigt skulle avlyssnas och lagras.

Det handlar om allvarliga ingrepp och övergrepp på den personliga integriteten. Jag lever inte ett särdeles hemligt liv men jag vill ändå inte att min dagbok skall läsas eller att mina brev ska öppnas och läsas av någon annat, och jag tycker att det vore absurdt om någon myndighet eller försvarsinstitut masskontrollerade brev eller telefonsamtal för att fånga upp den lilla promille som är kopplat till grov kriminalitet.

Rädslan efter olika terrordåd har satt rättsäkerheten ur spel och myndigheter har fått långtgående befogenheter på medborgarnas bekostnad. Ett argument som används i debatten är att den som har rent mjöl i påsen inte har något att dölja men det är ett obehagligt argument. Vi har flera historiska exempel på samhällen där människors liv övervakats och informationen lagrats och där vi varit mycket kritiska till övergreppen på den personliga integriteten.

Men genom FRA och IPRED- lagstiftning håller vi i Sverige och på andra håll på att införa ett övervakningssystem som är långt mycket mer omfattande än vad vi sett i något samhälle tidigare. Det ena integritetskränkande förslaget efter det andra har lanserat i både Europa och Sverige. Ena gången handlar det om att avlyssna personer som inte är misstänkta för något brott, nästa gång att övervaka all datatrafik. Inte ens meddelarfriheten till journalister fredas.

Integritetsskyddskommittén har levererat svidande kritik. Efter genomgång av ett tjugotal rättsområden konstateras att regering och riksdag struntat i skyddet av medborgarnas privatliv.

Det är allvarligt att etablerade demokratiska partier så som Socialdemokraterna kunnat vara med och påbörjat en sådan utveckling. Att medborgare reagerar med magen och protesterar högt är ett tecken på sundhet och de etablerade partierna har på eget bevåg allvarligt skadat sitt förtroendekapital.

I höst samlas socialdemokrater från hela landet för sin partikongress där man beslutar om plattformen inför valet 2010. I samband med det kommer ett antal motioner om integritetsfrågor, övervakning och fildelning att behandlas. Bland annat en motion om ”moratorium för integritetskränkande politik” som jag tillsammans med sex andra socialdemokrater från olika delar av landet har skrivit. Motionen handlar bland annat om att sätta stopp för all ny lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och att genomföra en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Lokalt bland socialdemokraterna i Örebro finns ett stort engagemang i frågor om personlig integritet. Det var här som initiativet ”sossar mot storebror” togs och som nu är ett rikstäckande nätverk, och flera socialdemokrater i Örebro har skrivit ett antal motioner på temat inför höstens partikongress. Frågan om övervakning på internet innebär en reell och viktig fight där olika intressen i samhället står emot varandra. Vi måste ta debatten här och nu innan vi kommit in på ett sluttande plan där utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är svår att vända.

Min debattartikel i veckans ETC Örebro

Alla vägar bär till facebook – och staten som vill övervaka vår privata sfär

Så, nu har jag lyckats koppla ihop det mesta av mina sociala webbnätverk. Uppdateringar via Twitter syns på Facebook och på bloggen och bloggen syns på facebook. Kvar att ansluta i hela systemet är min bilddagbok på flickr.

På morgonen idag låg jag kvar ett tag i sängen med datorn i knät och facebook på skärmen, chattade både med kollegor och vänner på annan ort, detta innan jag ens gjort min morgontoalett.

Syskon, kollegor och vänner finns oftast bara ett ögonkast bort oavsett om dom är på resande fot eller hemma i sin soffa.

Ibland stänger jag av helt, slår på stereon eller läser en bok men stunderna med ensamhet har blivit färre.

Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men saken är den att jag tillbringar mer tid att socialisera på något sätt och mindre tid framför TV:n än vad jag någonsin tidigare gjort.

Sättet att umgås har utvidgats, det är ju främst samma människor som jag träffar på fritiden och på jobbet som jag också har kontakt via webben med.

Lite är det väl som under tonåren när man pratade bort timmar i telefonen med någon som man redan hade umgåtts med hela dagen, med den skillnaden att man inte uppehåller linjen för någon annan och fler kan vara med i samtalen på en gång. Dessutom kan man skicka bilder och tipsa om musik och filmsnuttar samtidigt.

Det är människors privata sfär, relationer och samtal som blir till ettor och nollor och som går att spåra och avlyssna. Att övervaka internet är som om alla telefonsamtal, brev och hem samtidigt skulle avlyssnas och lagras. Och i de fall vi sett samhällen som gjort detta har vi varit väldigt kritiska.

Samtidigt håller vi i Sverige och på andra håll på att genomföra en ännu större övervakning av människors privatliv än vad gestapo någonsin kunde lyckas med.

Jag älskar enkelheten i att kommunicera via webben och hoppas innerligt att de som ivrar efter despotisk kontroll på internet inte får gehör för sina krav.

Nu jäklar börjar valrörelsen inför parlamentsvalet den 7 juni!

På måndag börjar valrörelsen för sossarna i Örebro. Då kommer vi bemanna valcentrum mellan kl 8.00-20.00 på Stortorget 19 nere i hörnet.

Kom gärna dit och hjälp till!!! Det finns alltid massor av saker att göra och det går alltid att hitta något som just du vill och kan göra för att ge den borgerliga politiken runt om oss en match!

Därifrån utgår, planeras och förbereds en mängd aktiviteter så som dörrknackning, brevpaketering, frukostutdelningar, torgaktiviteter, brevsvar, klassrumspresentationer, arbetsplatsbesök, debatter, flygblad och allt annat som hör till en valrörelse.

Jag längtar nu efter att få komma igång på allvar och rikta all ilska och frustrerad energi mot ett tydligt mål – ett rödare och mer solidariskt Europa!

Ett Europa där människor inte ställs mot varandra och måste konkurrera om jobben med lägsta lön och sämst arbetsvillkor. Ett Europa som inte övervakar sina medborgare utan står upp för humasim och människors rätt till integritet. Ett Europa som tar ansvar för både miljön och utvecklingen. Ett Europa som inte lämnar resten av världen i sticket.

Jag är taggad som fasen!

Motionerna om upphovsrätt och integritetskränkande politik antogs av sossarna i Örebro

Igår samlades medlemmar i Örbero arbetarekommun för att hantera motioner som skall vidare till höstens partikongress.

Jag hade varit med och skrivit tre motioner. En handlar om att modernisera upphovsrätten, en om moratorium för integritetskränkande politik och en om sexhjälpmedel för funktionshindrade.

Både motionen om att modernisera upphovsrätten och den om moratorium för integritetskränkande politik bifölls och skickas till partikongrssen som Örebro arbetarekommuns egna motioner. Den om sexhjälpmedel för funktionshindrade skickas som enskild.

Det ska bli jäkligt spännande att se vad som händer på partikongressen när det gäller motionerna om upphovsrätt och intergritetskränkande politik.

Jag hoppas verkligen att jag får åka som ombud på kongressen, det känns otroligt viktigt att få vara med på plats och slåss för frågorna om internet, fildelning, integritet och upphovsrätt.

Tänk om motionerna går igenom – då måste Socialdemokraterna ta ut en annan färdriktning för de här frågorna än den som nu gäller i landet. DET är en fight värd att slåss för!!!

Edb en märklig arbetsgivare?

Dagens ämne är piratpartisten som inte får nytt uppdrag som konsult på Edb i Örebro. Han blir i praktiken ”sparkad” av Edb på grund av sina politiska åsikter.

Inom många brancher så blir det fler och fler konsulter som anställs via bemanningsföretag och som därför inte går under samma skydd på arbetsmarknaden som andra. Det här är ett sådant exempel.

Jag känner flera som jobbar eller har jobbat på Edb, och det har varit en del märkliga/snabba uppsägningar där förut. Jag undrar om ett företag som beter sig så som arbetsgivare och som samtidigt expanderar verkligen kommer att kunna hålla en hög nivå på sina tjänster.

De säger att de inte vill förknippas med piratpartiets åsikter – men jag undrar varför de vill bli omtalade som en dålig arbetsgivare med lågt i tak?

Ipred är dagens fråga

Det finns så mycket att kommentera när det gäller riksdagens Ipred-debatt idag men jag har helt enkelt inte tid. Arbetet har hopat sig och deadlines kommer allt närmre – alltså jobbar jag som bäst nu.

Men så länge kan ni läsa Eva-Lena Jansson, Kristian Krassman och andra.

Debattartikel på Newsmill

Nu är vår artikel publicerad på Newsmill: ”Socialdemokraterna alldeles för svaga i FRA och Ipred-debatterna.”

I artikeln menar vi att socialdemokraterna måste få igång en större intern debatt om integritetskränkande lagstiftning och att vi har en förtroenderesa att göra.

Reaktionerna i bloggsfären har varit många. Thomas Hartman lyfter upp några på sin blogg.

Integritetskränkande politik – gör om, gör rätt!

Idag publiceras en motion som jag tillsammans med sex andra Socialdemokrater runt om i landet skrivit under med rubriken ”ett moratorium för integritetskränkande politik – gör om, gör rätt”.

Motionen är ett inlägg i debatten som följt på FRA och IPRED och kommer att läggas i flera av landets arbetarekommuner. 

Tanken är att motionen ska leda till principiella diskussioner på Socialdemokraternas partikongress i höst med en integritetsdebatt och ett offentligt samtal där vi frågar oss vilka konsekvenser en politik får som innebär allt större intrång i människors privatliv.

Det är många människor som engagerat sig i kölvattnet av FRA-lagen och den folkliga opposition som rest sig är uppseendeväckande.

Det är av avgörande vikt att Socialdemokraterna som största politiska parti och med historiskt stor påverkan över svensk politik, tar upp frågorna för principiellt avgörande på sin partikongress, och det är många som intresserat kommer att följa hur kongressen hanterar frågorna.

I motionen föreslår vi att:

  • (s) verkar för ett moratorium för all lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och skydd enligt Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
  • (s) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och transparent lagstiftningsprocess.
  • (s) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
  • (s) framgent i de fall då riksdagen skall behandla förändringar av principiell karaktär som inskränker offentlighetsprincipen och/eller påverkar den personliga integrieten negativt, inhämtar partistyrelsens utlåtande.

Läs mer om motionen på Arvid Falk och på motionärernas bloggar Johan Westerholm, Anders Widén, Erik Laakso, Ann-Catrin Brockman, Tomas Hartman och Kristian Krassman.

Partikongressen och Ipred

Det har varit långa dagar på jobbet och jag är mitt i flyttartagen, det innebär att bloggandet får stå tillbaks ett tag. Dessutom kommer jag att vara utan internet några veckor framöver vilket knappast innebär ökat antal inlägg.

Men det händer mycket intressant nu, en av de saker som ”rör på sig” handlar om Ipred och annat. För er som är intresserade går det förtjänstfullt att följa det som sker via Anders Widéns blogg och/eller via facebooknätverket ”sossar mot storebror”.

Man kan i alla fall gissa att det kommer att bli en både spännande och mycket viktig partikongress i höst, där socialdemokraterna ska ta ställning i en rad stora framtidsfrågor. Några motioner kommer bl.a. att handla om fildelning, upphovsrätt och annat.

Nu startar den partiinterna mobiliseringen på allvar!

Bästa inlägget om IPRED

Här kommer ett av de mest kreativa och spännande blogginläggen jag läst om IPRED-lagen. Alla ni – läs det!

Maths lyckas som vanligt lyfta perspektiv i den politiska debatten som sällan hörs, dessutom på ett mycket begåvat sätt. Med tanke på dagens artikel i DN om fildelning blir den ännu mer aktuell.

Mina egna inlägg känns rätt slätstrukna och det här är ändå en del av mitt jobb – jag får lite lätt prestationsångest.

IPRED och jag

Jag måste skriva något om IPRED-lagen, det är en fråga av principiell art som är jäkligt intressant ur flera perspektiv och ett tydligt exempel på politik i sin snårigaste form.

Ett: Jag förstår att de som producerar musik och film vill ha betalt för sitt arbete och att det blivit svårare i takt med att folk hämta ner det gratis via internet. Jag är inte emot att folk ska få betalt för upphovsrätten – men jag tycker att det ska ske under rimliga villkor och lagen om upphovsrätt ska kontrolleras och undersökas under samma villkor som andra lagar.

Två: Konsekvensen av IPRED är att företag själva kan agera privatpoliser i jakten på illegala fildelare. Detta tycker jag är helt orimligt. Att genomföra brottsutredningar och samla bevis borde vara polisens sak att sköta – inte de företag som producerar musik och film. Det handlar om rättsäkerhet och grundläggande principer för en demokratisk stat.

Tre: Företrädare för lagen säger att syftet med lagen inte är att jaga en tonårsgeneration utan komma åt de stora aktörerna. Ursäkta mig men ”hallå”, det är tonårsgenerationen som ÄR de stora aktörerna – alltså de som i stor skala laddar ner film och musik utan att betala för sig. Men de är också de stora aktörerna att ladda ner OCH betala för sig, tex i form av ringsignaler till mobilen etc.

Fyra: Jag tycker att det är fantastiskt att det finns enkel teknik för att dela med mig av musik och filmsnuttar till vänner – och jag ser vilken dynamik det leder till bland ungdomar och andra musik- och filmintresserade. Jag skulle vilja att vi hittar vägar för det här att växa och utvecklas och samtidigt skapa möjligheter till producenterna att få betalt via något slags stim-system (som vi har i övrigt när det gäller betalning av musik som spelas i radio m.m.).

Fem: Jag har valt att jobba inom politiken och det parlamentariska systemet och det ska gå jäkligt långt för att jag personligen ska använda mig av civil olydnad och helt enkelt strunta i politiskt beslutade lagar och förordningar – därmed låter jag själv bli olaglig fildelning.

Sex: Jag vet att jag inte använder mitt trådlösa internet till olaglig fildelning, men jag kan inte vara säker på att andra inte gör det.