Kategoriarkiv: Näringsliv

Öppnar Storgatan på prov

Norrcitys handel har under många år haft problem och under det senaste årens ombyggnationer har det blivit än svårare för handlare att få sin verksamhet att gå runt.

Under lång tid har vi fört samtal med handlarna om Norrcitys utveckling och en av de saker som många lyft är behovet av fler parkeringsplatser och att öppna Storgatan för biltrafik.

Under vårens valrörelse tog (S) fram två särskilda dialogprogram för Norrcitys utveckling. Ett som var riktat till handlarna och som 28 handlare runt storgatan och Järntorget gav svar på. Ett annat som vi delade ut till de boende omkring Norrcity och som vi knackade dörr för att få synpunkter kring.

Jag var själv med vid ett par av de dörrknackningar som vi genomförde precis omkring Storgatan.

Som Socialdemokrater var vi tydliga med att om vi vann valet så skulle vi pröva att öppna Storgatan för biltrafik. Det står i vårt valprogram och det fanns tydligt med i dialogmaterialet för Norrcity.

Imorgon, onsdag, har Tekiska nämnden sitt första nämndmöte sedan valen till nämnder och styrelser gjorts efter valet i våras och mitt första nämndmöte som ordförande i tekniska nämnden och ett av de ärendena som vi ska behandla är just öppnandet av Storgatan för biltrafik.

Vi föreslår att gatan öppnas på prov under ett år och att bilar ska kunna gå i en riktning under dagtid. Det kommer också att på ett enkelt sätt göras några parkeringsfickor med korttidsparkering utmed samma sida som körfältet är.

Vi börjar på prov och med en mindre ombyggnad för att vi dels ska få möjlighet att se effekterna och få fler synpunkter till oss innan det eventuellt blir permanent och dels för att inte sätta igång ytterligare ett större ombyggnadsarbete som försvårar för handlarna i området.

Jag tror att framkomligheten kommer att bli bättre med trafik i en rikting och parkeringsfickor där även varutransporter kan ställa sig, istället för som idag parkera direkt på gatan.

Men framför allt hoppas jag att handeln kan få en lite säkrare kundbas och att fler vågar investera och etablera sig i området. För som det är nu vågar väldigt få satsa. Och visst vore det väl spännande om någon så småningom ville investera i en saluhall eller större affärer?

Givetvis måste fler åtgärder göras för att öka attraktiviteten, att utveckla resecentrum är en sådan del, att bygga studentbostäder i området är en annan. Norrcity behöver mer liv och rörelse och en egen identitet.

Annons

Borgerlig logik rear ut Örebroarnas viktigaste besöksattraktion till annan kommun

Gustavsvik är landets fjärde största besöksattraktion (bara Liseberg, Gröna Lund och Skansen är större). Man kan utan att överdriva säga att det är en av Örebros viktigaste profilverksamheter.

Givetvis måste verksamheten fortsätta utvecklas och det har funnits flera intressenter som kommit med förslag på hur verksamheten skulle kunna utvecklas.

Nästan direkt efter att Staffan Werme (fp) och resten av borgarna tillträdde i Örebro kommun stoppade dom Sören och Anders utvecklade idéer om ett Bert och Sune-land i dess närhet.

Det finns flera exempel på idéer och investerare som vill utveckla Gustavsvik och området där omkring. Något som skulle kunna ge Örebro ännu mer besökare, hotellnätter och turistinkomster och därmed jobb till Örebroarna.

Istället för en ordentlig satsning så väljer den borgerliga majoriteten att rea ut verksamheten.

För enligt borgerlig logik så är det ideologiskt fel att kommunen äger sin viktigaste besöksattraktion. Tydligen är det bättre att Orsa kommun äger Örebros viktigaste besöksattraktion.

Ännu ett exempel på Örebros borgerliga majoritet som hellre lägger pengar på slarvigt genomförda gatubyggnationer och tillfälliga jippon, än att på riktigt satsa på verksamheter som kan ge en långsiktig utveckling av staden.

Vad har högermajoriteten egentligen emot Örebros utveckling? Som tur är är det snart val, då kan du byta ut den nuvarande kommunledningen.

Staffan Werme och kvinnorna med makt

Det är något med Staffan Werme – kommunstyrelsens folkpartistiske ordförande – och kvinnor med makt.

Det nyaste tilltaget är när han beskyller Handelskammarens VD Merit Israelsson för att gå i socialdemokraternas ledband då hon kritiserar kommunledningen med Werme i spetsen.

Han hanterar kritiken från Handelskammaren på ett minst sagt märkligt sätt och bemöter den som om Handelskammarens VD inte har en egen hjärna att tänka och reagera med.

Tidigare har han bland annat beskyllt City Örebros Stina Storm för det samma och när han tillträdde som ks-ordförande skapade han ju rubriker över hela landet då han tog vänsterpartiets Ylva Wessman i armen då hon kritiserade honom i kommunfullmäktige.

Själv undrar jag nu vad som kommer att hända på Örebro promotion, ska Staffan Werme visa ut Handelskammaren genom ett stadigt tag i Merit Israelssons arm?

I historien med flygplatsen har han dessutom lyckats balansera på gränsen till brott vilket Björn Sundin skriver om här. John Johansson skriver mer om turerna kring flygplatsen här.

Inkompetent kommunledning – hur länge ska de få hållas?

Turerna i Örebro det senaste året börjar likna en parodi. Hotellbråk, Truckstop, ICA, Bert- och Suneland – listan kan tyvärr göras betydligt längre.

Kommunledningens inkompetens riskerar nu dessutom att driva bort Peter Flack från Örebro.

På bara ett år har högerkoalitionens märkliga turer lyckats förstöra en hel del av kommunens förtroende. Det är tyvärr inget som repareras lika snabbt som det raseras. Jag är uppriktigt orolig för vad komunledningen ska ställa till med under resterande tre år.

Eller som en av Örebros företagare så förtjänstfullt uttryckte det här om dagen: det borde väl gå att kräva nyval även i en kommun?

Regeringen vill ha otrygga företagare

I januari 2006 publicerade Företagarna en rapport som hette ”Företag utan företagare – Sverige sämst i EU”.

Bakgrunden var att svenska företag fördubblats under 12 år men samtidigt minskade antalet företagare. I rapporten kommer man fram till att det inte är administrativa svårigheter, kostnader eller ens skattetrycket som gör att det är färre svenskar som vill bli företagare.

Företagare i Sverige har inte heller ett sämre trygghetssystem än andra europeiska företagare. Däremot har svenska anställda tillgång till generösare socialförsäkringar än många andra européer. Varje människa gör en bedöming om det är ekonomiskt rimligt att satsa på företagande och man kan bli tveksam till att ta den ekonomiska risk som ett företagande innebär.

I rapporten kommer man fram till att det finns TVÅ sätt att bättre balansera mellan risk och avkastning för företagaren.

1. Det ena är att förbättra företagarnas skydd i socialförsäkringarna.

2. Det andra är att acceptera att riskerna är större och att företagaren ska kunna välja att stå utanför socialförsäkringssystemet.

= Rapportens slutsats är att oavsett vilket alternativ man väljer kommer effekterna bli positiva

Som resultat av rapporten tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning för att se över hur trygghetssystemen kring företagarna kunde förbättras.

Den utredningen har den moderatledda regeringen nu lagt ner.

Mot bakgrund av rapporten illustreras de politiska skiljelinjerna än tydligare. Den borgerliga regeringen vill inte ens undersöka möjligheterna till ökad trygghet inom socialförsäkringarna för företagaren.

Istället väljer man att göra det sämre för alla anställda. Sämre a-kassa, försämringar i arbetsrätten och sänkta löner ska i det borgerliga Sverige leda till ett ökat företagande eftersom man då inte har någon trygghet att riskera.