Kategoriarkiv: Politik

En politisk förebild och tankar som följer

Igår kväll nåddes jag av beskedet att Axel Gisslén avlidit. Och sedan dess har tankarna kommit och gått. Med honom känns det som att en tidsålder försvinner och jag frågar mig själv vad jag menar med det.

Axel har i allra högsta grad varit en närvarande och stark politisk kraft ända fram till slutet. Hans knivskarpa analyser kommer saknas. Men det känns kanske allra märkligast att han aldrig mer kommer att komma in i (S)lokalen i sin kostym och knäppa av sig cykelhjälmen.

Många minns honom förstås som ideolog och han var tydligt ideologiskt och lyfte den politiska debatten under hela sitt liv. Idag i den politiska debatten är dom som vi uppfattar som tydligt ideologiska oftast i första hand folkbildare och debattörer. Men Axel var också en väldigt tydlig realpolitiker. Han har styrt Örebro kommun i många år och som alla andra folkvalda tampats med en politisk verklighet i form av opinioner och budget.  Och han har satt tydliga avtryck i det Örebro som vi nu lever i, bland annat med Gustavsvik.

Men han har hela tiden lyckats sätta även den svårare dagspolitiken i ett större sammanhang, en riktning och en analys. På det sättet som många av Socialdemokraternas tidigare och stora företrädare lyckats. Att få även dom små vardagsbesluten att synliggöras som byggstenar i det större bygget. Kanske är det vad jag menar med tidsålder.

Jag och många av dom socialdemokrater som jag har omkring mig har formats som politiska företrädare med Axel som förebild och motbild.

Även Axel Gsslén förlorade ett val mot borgerlig politik. När (S) kom tillbaks i Örebro kommun och i Sverige var det 90-talskris och en dramatiskt förändrad politisk verklighet.

Många av oss som gått med i Socialdemokraterna för att bygga en starkare välfärd och ett ännu mer solidariskt samhälle fick rätta munnen efter matsäcken och skära ner i skolor och omsorg. Jag som 22-årig vice ordförande i Brickebacken kommundelsnämnd var med och lade ner min egen sons dagis. Det är klart det är tufft och man riskerar att bli väl krass när det gäller att låta den ekonomiska verkligheten styra.

Men (S) lyckades vända trenden och börja satsa igen. Föräldraförsäkringen utökades kraftigt, kunskapslyft byggde Sverige starkt för framtidens ITvärld, utbyggda universitet och kraftigt utbyggd förskola.

Inför valet 2006 var det dags att ta flera stora välfärdssteg. Tandvårdsreformer som var på riktigt fanns med i valplaner och budgetar. Ambitiösa planer och verktyg för miljöomställning. I Örebro var det stora paket för att minska klyftorna i staden. När det valet förlorades kändes det väldigt bittert på många plan. Efter att ha jobbat oss igenom ett slitsamt men nödvändigt sparande och vänt trenden har vi nu under två mandatperioder fått se en moderatledd regering kraftigt försämra välfärden och dessutom vänt ett ekonomiskt överskott till kraftigt underskott.

14 september 2014 måste vi få Stefan Löfven som statsminister. Och med en (S)ledd regering ska välfärden återigen – steg för steg – stärkas. Först via jobben – för när fler jobbar får vi råd med välfärdssatsningar. Så krasst är det. Vi som är politiskt fostrade under 90-talets kris vet att resurserna till äldreomsorgen, förskolorna och skolorna är direkt kopplade till hur många som jobbar och betalar skatt till välfärden. Och vi vill göra välfärden bättre och starkare – inte mer och mer pressad.

Därför jobben först. Så får vi råd med välfärd.

Byggstenarna och den socialdemokratiska politiken förs starkt i vårt län, via satsningar att minska klyftorna och bygga ihop Örebro kommun, genom avgiftsfri sjukvård till barn och ungdomar, genom en mängd satsningar som gör att människor kan gå från försörjningsstöd till eget arbete. Men jag tänker att vi måste ta med oss lite till av Axel Gissléns bästa: Att vara konkreta realpolitiker som förändrar verkligen för människor och samtidigt sätta även dom små byggstenarna i ett tydligt ideologiskt sammanhang.

Annons

Åternytta, sortera skräp på stan, alkoholfriazoner och upprustade lekplatser

Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen jobbar med det som är nära örebroarna. Det är viktigt att hela tiden fortsätta utveckla vår gemensamma kommun i dialog. Senaste dagarna är del flera saker som är aktuella.

Alkoholfria zoner i vår offentliga miljö:

Under hösten fick örebroarna tycka till om alkohol i vår offentliga miljö. De två huvudsakliga synpunkterna som kom fram var att man dels tycker det är viktigt att det finns områden i staden som man kan röra sig i och där det inte finns alkohol och dels att man vill kunna ta sig ett glas vin till picknicken på sommargräset. Efter många diskussioner kom tekniska nämnden fram till ett förslag som både är en uppmjukning och en skärpning. Beslutet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Men förslaget som antagits i tekniska nämnden innebär att det blir fler parker där det är tillåtet att dricka alkohol, men det blir samtidigt fortsatt alkoholförbud i Stadsparken och på Stora holmen.  Dessutom på alla lekplatser i Örebro. Mer om alkoholfria zoner här.

Soptunnor på stan med möjlighet att sortera avfallet:

Tekniska nämnden tog även beslut om att byta ut alla papperskorgar i city så att det går att sortera skräpet även när man är ute och går. Det kommer också bli ett särskilt fack för pant så att de som vill ta tillvara på det kan göra det. Vi tror att vi är först i Sverige med att göra det här i full skala.

På fredagen invigdes Åternyttan:

Efter en hel del jobb är nu äntligen Åternyttan invigd. Innan man kör upp på rampen till Mellringe Återvinningscentral kan man nu lämna saker till second-hand-försäljning istället. Det görs i samarbete med Röda Korset, Bra Begagnat och Myrorna. Föreningarna står en vecka var och samlar in material som annars hade blivit slängt. Redan första smygöppnarveckan fick Myrorna in 7 ton material till återförsäljning. Fantastiskt! För miljön, för plånboken och som exempel på hur kommunen kan samverka med civilsamhället. Kan ju även tillägga att sedan förra året är Mellringe ÅVC öppen på helger och kvällar, allt för att möta upp örebroarnas behov bättre. Se lite om Åternyttan här.

Varje år rustas lekparker och parker upp:

I år är det 8 lekplatser som ska bli rustade. Dessutom ska en till tillgänglighetsanpassad lekplats göras (en ny varje år). Läs mer om vilka här.

En växande kommun med nya möjligheter – politik gör skillnad!

Den dagen jag känner mig ens halvfärdig med mitt politiska engagemang lägger jag av. Politik förutsätter ett intensivt intresse för utvecklingsfrågor och genuin tro att saker faktiskt går att göra bättre. Och inte minst tydliga målbilder om vad man vill åstadkomma.

Det är roligt att få se hur Örebro kommun går åt rätt håll. Efter Stockholm och Göteborg, så växer Örebro kommun mest i hela landet. Den snabba utvecklingen innebär bla att vi bygger ut förskolan i en rasande takt men samtidigt lyckas minska barngruppernas storlek.  Vi satsar stort på förbättrad välfärd och vi ser nu att många skolor mätbart förbättrat sina elevresultat.

En av våra stora valfrågor var jobben och att minska klyftorna. Stora insatser för att skapa jobb har redan gett resultat, och framförallt är det målgruppen unga människor (mellan 18-24 år) som nu i högre utsträckning går från försörjningsstöd till arbete eller vidareutbildning. Antalet unga som var beroende av försörjningsstöd minskade under 2012 med hela 12 procent.

Trots en stigande arbetslöshet i Sverige har totala behovet av försörjningsstöd har minskat med 2 procent i Örebro. Det bottnar i ett långsiktigt arbete med fokus på barnfamiljer och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vi satsar 126 miljoner på att rusta förskolor, omsorgsboenden och skolor. Och vi skapar Vindkraftsbolag och producerar biogas för ett bättre klimat och bygger Truckstop. Samtidigt bygger Örebro nästan lika många studentlägenheter som resten av Sverige ihop.

Tryggheten ökar i Vivalla och vi jobbar stenhårt med att steg för steg bygga ihop den delade staden och dessutom minska barnfattigdomen. Vi satsar på sommarkollo och fritidsaktiviteter för hela familjer under loven och i somras fick 1800 barn en roligare sommar. Det görs stora och viktiga satsningar för idrottsliv och ungas fritid.

Jag önskar många medborgare tittade igenom det valprogram vi Socialdemokrater i Örebro gick till val på och jämförde med de frågor som vi varje dag jobbar med för att utveckla Örebro. De skulle se en tydlig koppling med det och vad som händer nu.

Det handlar om politiskt vilja och politisk styrning. Och från 2010 har Örebro kommun ökat sina sammanlagda resultat med nästan 25% till att dela förstaplatsen i SKL:s kommunundersökning.

Det finns massor kvar att göra. Men när jag ser många av de förslag jag var med och arbetade fram redan i opposition, och på den kraft som vi sedan valet 2011 har jobbat med att förverkliga politiken och fortsätta att utveckla Örebro, så blir jag väldigt stolt.

Tunisien, utbildningar, Ettakatol

Hemkommen efter en vecka i Tunisien och utbildningar med partivännerna i Ettakatol. Det har gått två år sedan arabiska våren tog sin början i just Tunisien. För ungefär 1,5 år sedan hölls ett fritt val till parlamentet med uppgift att anta en ny konstitution för landet. När den nya konstitutionen är på plats ska det utlysas nya val.

flagga ettakatol

Bild från vårens ettårsfirande för partiorganisationen i La Marsa

Idag styrs landet av en allians mellan Ettakatol (Socialdemokrater), Ennahda (muslimskt parti) och CPR (republikanskt, center – vänster parti). Bakgrunden till att Ettakatol satt sig i samverkan tillsammans med Enahda som är deras huvudmotståndare är att de tre partierna tillsammans har en majoritet av rösterna i parlamentet och de vill få till en så bra konstitution som möjligt för det nya demokratiska landet.

Eller som Ben Jaffar (Ettakatols främsta företrädare) sa till oss vid en träff förra våren: ”Nu är huvuduppgiften att säkerställa att Tunisen blir ett demokratiskt land med mänskliga fri- och rättigheter. I nästa steg att det blir ett land som bedriver Socialdemokratisk politik.”

benjaaffar o samia

Bild från maj 2012 när vi mötte Ben Jaffar i hans officiella mottagningsrum. Tidigare har vi bara mött honom i trånga partilokaler.

En av huvuduppgifterna för Ettakatol och CPR är att hålla sharialagarna borta från konstitutionen och säkerställa en fortsatt sekulär stat med mänskliga fri- och rättigheter. Arbetet med konstitutionen går framåt lite i taget och nu är de inne på andra utkastet. Tanken är att parlamentet ska börja rösta om den artikel för artikel i maj.

Innan revolutionen hade Ettakatol omkring 300 medlemmar och var ett demokratiskt parti som var förbjudet i den socialistiska partidiktaturen. Ungefär ett år efter revolitionen hade de runt 25 ooo medlemmar. Ettakatol står inför stora utmaningar. De förhandlar om konstitutionen. De har några ministerposter och försöker bringa ordning i ganska korrupta system. Samtidigt ska de bygga upp sin egen partiorganisation, utbilda nya medlemmar och skapa en demokratisk struktur. Och det utan nästan några pengar och med de flesta ledande företrädarna engagerade i regeringssamarbetet.

Dessutom börjar de förbereda sig för nästa val, i ett land där medborgarna är ovana vid demokrati och politiska partier. I första valet var valdeltagandet omkring 50% och över 170 partier deltog.

SONY DSC

Swot kring Ettakatols huvudmotståndare i valet

Det här var vår fjärde resa till Tunisien där vi hjälper till att utbilda Ettakatols medlemmar och betalar utbildningskostnaderna (+ boende och resor) för dom som deltar (via medel från Palmecentret och SIDA). Vi har varit runt på flera ställen i Tunisien och haft regionala utbildningar med fokus på medlemsutbildningar, organisationsutveckling, swot-analyser och hur utvecklingen för (S) i sverige såg ut när vi gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste och mest jämställda.

budskap tunis

Sami, en av deltaqarna på regionala valledarutbildningen

Den här resan var det hela projektgruppen från Sverige som var med: jag, Andreas Svahn (snart KSO Hallsberg och erfarenheter från flera internationela projekt), Bertil Kinnunen (1:a ombudsman Uppsala län och bla gjort liknande resa med (S)  i Fillipinerna) och Helena Proos (Oppositionsledare Enköping och lång erfarenhet av fackligt internationellt arbete).

Det som slår mig varje gång jag är där är hur enkelt det är att umgås med Tunisierna. Vi har lätt att skratta ihop och ligger väldigt nära varandra i synen på socialdemokrati och vikten av att unga och kvinnor att ta plats. Men dessutom är det inte massa skrapande och bockande. Folk säger vad de tycker och det finns en prestigelöshet och verklig vilja till förändring som gör det väldigt lätt att både arbeta ihop och ha roligt vid sidan av.

Under veckan hade vi först tvådagars utbildning med medlemmar omkring Tunis-regionen. Den utbildningen har främst fokuserat på att bygga organisation och politik och vi har delat med oss av erfarenheter från Sverige. Sedan hade vi tredagars utbildning med regionala valledare kring bl.a. valrörelse, kommunikation, budskap och kampanjarbete.

swot tunis

Khaled redovisar sitt grupparbete i Swoten om Ettakatols styrkor och svagheter i det kommande valet

Utbildningara känns väldigt givande och att vi har mycket att bidra med utifrån de erfarenheter vi har. Både när det gäller att bygga organisation, arbeta med valkampanjer, media och arbeta fram politiska förslag. Inte minst valledarutbildningen blev väldigt lyckad och de har jobbat mycket med swot-analyser, att identifiera huvudmotståndare och skapa en egen berättelse.

I och med att de gick in i samarbete med Ennahda så finns ett stort missnöje både i medlemskåren och bland de väljare som är rädda för att det ska bli en muslimsk stat. De har inte riktigt lyckats nå ut med det viktiga arbete och förhandlingar som de gjort kring konstitutionen och att säkra en demokratisk stat. Nu står de inför verkligheten att sätta sitt parti först och kanske lämna regeringssamarbetet, eller att värna landets framtid först och främst, och därmed riskera att förlora nästa val ganska stort. I det här läget är arbetet med både intern och extern kommunikation central.

Och den största oron de själva har just nu är riskerna för en kontrarevolution. Ett parti som är på uppsving är NIDA Tunis som i praktiken är den gamla regimens anhängare som säger: ”Ser ni, det har inte blivit bättre”. Och förstås vad som händer om förhandlingarna med Ennahda (det absolut största partiet i Tunisien) om konstitutionen faller och de inte lyckas få majoritet i parlamentets omröstning.

torgmöte la marsa

Bild från i våras i La Marsa

Det känns i alla fall stort att få vara med i deras arbete för en långsiktig demokratisk utveckling i Tunisien. Som många förstår så påverkar Tunisiens utveckling andra länder omkring där diktaturer också föll i den arabiska våren. Och om vi på något sätt med våra utbildningsresor några gånger per år kan bidra, så är det fantastiskt.

Tekniska nämndens politiska mål

I budgeten finns de politiska mål som gäller för hela mandatperioden. Till varje mål finns ett antal åtaganden beskrivna, tar med några st för att ge bilden 🙂 . Dessutom finns indikatorer som beskriver hur vi mäter målen och självklart de ekonomiska ramarna. Men så här ser iaf målen ut.

Park och gata

 1. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö (exempel på åtaganden servicegaranti potthål, tillgänglihetsåtgärder i samverkan med handikappföreningarna, tillgänglighetsanpassad lekplats)
 2. Tryggare utomhusmiljö för barn, kvinnor och män (exempel på åtaganden: trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrad belysning gång och cykelvägar, trygghetsvandringar, förbättrad renhållning city)
 3. Skapa förutsättningar för förbättrad miljö och klimat i Örebro (minskade energiåtgång i gatlamporna, återplantera träd, handlingsplan för rena dagvatten hårt trafikerade gator)
 4. Skapa förutsättningar för utveckling av allmän platsmark genom dialog med medborgare
 5. Park och gatas resurser ska användas på ett effektivt sätt samt bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar

Vatten och avloppsverksamheten

 1. Örebro kommun har en säker drickvattenproduktion
 2. El- och energianvändningen för våra anläggningar ska minska med 20% till år 2020 genom energioptimeringsåtgärder
 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska öka
 4. 60% av de tungmetaller som transporteras via dagvattnet ska ledas till reningsanläggning innan de når recipient (sjön typ)
 5. Fosfor från rötslammet vid skebäckverket återförs till produktiv mark i ett kretslopp
 6. Utsläpp av fosfor från skebäcksverket ska minska med 27% till 2016

Avfall

 1. Vi ska årligen förbättra eller bibehålla resultatet gällande kundnöjdhet i våra olika enkätundersökningar
 2. ”Mer rätt än fel” Minska mängden återvinningsbarnt avfall i restavfallet
 3. Arbeta med avfallsminimering hos hushållen
 4. Matavfallet ska behandlas genom rötning (bli biogas)
 5. Utöka servicen till våra medborgare

Fordon

 1. Minska mängden utsläpp av CO2
 2. Öka andelen biogasfordon
 3. Ökad trafiksäkerhet

IT

 1. Örebro kommun har en stabil IT-miljö med hög tillgänglighet
 2. IT-avdelningens resurser används effektivt
 3. IT-avdelningen ska årligen förbättra eller bibehålla resultat gällande kundnöjdhet
 4. IT-avdelningen är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Tekniska nämndens budget för bättre miljö

Idag beslutade Tekniska nämnden om budget för 2013. I budgeten beskrivs politikens mål med verksamheterna, vilka åtgärder som ska göras för att nå målen, hur vi mäter det och vilken budget man har för att genomföra verksamheten.

Stort fokus ligger på minskad klimatpåverkan genom högt uppsatta miljömål som ska nås genom att fortsätta satsa på miljöarbetet. Här är några exempel på mål och aktiviteter.

Avfall
Vårt avfall ska sorteras mer rätt än fel. Under 2013 ska ett förslag tas fram hur fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska kunna ske i framtiden. I praktiken skulle det innebära att boende i såväl villa som lägenhet ska kunna få sina förpackningar och tidningar hämtade vid bostaden.

I februari invigs Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral. Det är en stor miljösatsning i samarbete med det civila samhället. Där kommer man att kunna lämna sina gamla saker så att de kan återanvändas i stället för att slängas.

Framställa mer biogas. Vi kommer inte längre kompostera vårt matavfall utan istället röta det och göra biogas av det.

Vatten- och avlopp, park- och gata
Dagvattnet (regnvatten och smältvatten) från starkt trafikerade gator är idag en stor föroreningsgälla. Många gånger rinner det rätt ut i vattendragen utan någon rening alls. Därför kommer vi att studera möjligheten att rena dagvattnet från de mest trafikerade gatorna i centralorten Örebro under 2013.

Vi fortsätter planteringen av nya träd i staden. Almsjukan har fått fäste i Örebro vilket kräver en storsatsning på nya träd. Träden i staden är viktiga ur klimatsynpunkt, de hjälper till att rena luften, men de är också viktiga ur ett estetiskt perspektiv. Vi fortsätter förstås också arbetet med att plantera ny skog, ett träd för varje barn som föds.

Vi satsar på att minska energiförbrukningen av gatubelysningen genom att byta ut gamla kvicksilverlampor mot mer energieffektiva samt att vi byter till ett modernare tändsystem. Vi kommer göra ytterligare energibesparande åtgärder på reningsverk, vattenverk etc för att nå målen i klimatplanen.

Skolinformation
I och med Tekniska kvarnens ombyggnad som kommer att vara klar 2013  kommer Tekniska förvaltningen teknik- och miljöpedagoger få ännu bättre förutsättningar för att lära kommunens barn hur vi tar hand om vår miljö på ett hållbart sätt.

Självklart görs en mängd andra saker. Vi har precis beslutat att en miljon ska gå til att rusta upp Tegnerlunden,  och det arbetet ska ske i dialog med medborgarna. På liknande sätt som gjordes förra året kring Varbergaparken. Vi fortsätter att rusta lekparker och att göra en ny tillgänglighetsanpassad lekpark per år. Vi ska utveckla kommunens felanmälningssystem och bli bättre på att återkoppla till örebroarna och förbättra belysning på gång och cykelvägar.

Oset och fotbollshallen i Vivalla

Örebro är en av Sveriges mest segregerade städer. Det vill vi Socialdemokrater i Örebro göra något åt. För förutom arbetet med att skapa fler jobb, en bättre utbildning och åtgärder för att halvera barnfattigdomen till 2020 så vill vi steg för steg bryta segregationen i Örebro.

Det är inte ett arbete som görs från ena dagen till den andra. Men i takt med att Örebro växer så kan vi bygga ihop staden och skapa bättre förutsättningar för alla.

I Örebro har de flesta stora gemensamma satsningar skett i centrum eller på den östra sidan av staden. Viktiga satsningar för Örebros utveckling. Som byggandet av Conventum, Behrn arena eller utvecklingen av oset och stråket kring svartån.

I de västra delarna av Örebro finns det stora områden med hög arbetslöshet och låga inkomster. I spåren av det ser vi också sämre folkhälsa, minskad känsla att makt och inflytande och sämre förutsättningar i livet för barnen som bor där.

Vi kan också se en hel del stigmatiserande fördomar kring olika områden där till och med lokalmedia utmålar bostadsområden på väster som ett med ”den näst högsta ungdomskriminaliteten i Sverige” fastän det är en högre andel ungdomskriminella  i delar av Örebro city och i en mängd andra bostadsområden runt om i landets kommuner.

Många undersökningar visar att klyftorna mellan människor ökat under hela 90-talet, även under en Socialdemokratisk regering. Det är inte bra, men även om klyftorna innan ökade, så fick även de som hade det sämre bättre. Genom olika reformer ökade standarden för alla.

Men sedan den borgerliga regeringen tillträdde har de som har det sämst i Sverige istället fått det  ännu sämre. Trots en hög tillväxt.

Vi har sett tydliga konsekvenser av det i Örebro med. Inte minst i de områden där arbetslösheten är stor och utbildningsnivån är låg har vardagen blivit mycket svårare för många.

Kraftiga försämringar i a-kassa och sjukförsäkringar, samtidigt som regeringen rustat ner Arbetsmarknadsutbildningar, universitet och komvux med nästan en tredjedel försämrar möjligheterna för de människor som står längst ifrån att ta sig tillbaks.

Sedan (S) formade en ny kommunledning har dock många bra insatser börjat ge resultat. Kommunen tar en stor del av det ansvar som egentligen är statens ansvar. Genom riktade jobbinsatser för långtidsarbetslösa har vi i Örebro lyckats minska socialbidragskostnaderna, tvärt emot trenden i övriga riket. Det arbetet måste fortsätta på alla sätt som går.

Men utöver det görs många insatser för att minska segregationen. Hela stadens ska vara örebroarnas finrum, även de västra delarna. Byggandet av en fullstor idrottshall i Vivalla är en av pusselbitarna. Tegelbruket i Markbacken en annan. Nya bostadsområden som byggs planeras för ett blandat boende med både villor, bostadsrätter och hyresrätter. Man försöker också planera in ny byggnation så att det bryter gamla strukturer.

Det här är ett långsiktigt projekt. Men om vi fortsätter det aktiva arbetet så kommer inte Örebro längre vara en av Sveriges mest segregerade städer.  Och långsiktigt arbete fungerar. Om man vet vad man vill och steg för steg gör det.

Ett tydligt exempel på andra långsiktiga satsningar som lyckats är hela utvecklingen kring svartån, oset och rynningeviken. I valet -94 var det en av de stora valfrågorna. Borgarna ville bygga vägar över det som idag är oset, (S) med Irén Lejegren och Ingegerd Oberg i spetsen hade istället en vision om hur hela det området skulle utvecklas.

Steg för steg har så det som var en soptipp och oljehamn idag blivit örebroarnas finrum. Genom visioner, vilja och långsiktigt arbete gick det. På samma sätt är jag övertygad om att det steg för steg går att göra västra delarna i Örebro till mer attraktiva områden dit örebroarna från hela staden åker för upplevelser, för att jobba, för att titta efter nytt boende och umgås med varandra.

Redan idag finns så mycket att upptäcka och värna. En av Sveriges största återkommande mötesplatser finns varje lördag på Golfhallens loppis nära Vivalla. Karlslund lockar människor från hela Örebro. Varbergaparken har fått ett lyft och på somrarna ser man många familjer och picknickar i både små och stora parker runt om. Men det behövs ännu fler jobb, mer fritidsaktiviteter och nya livschanser för alla som bor där.

Den fullstora fotbollshallen i Vivalla är inte den enda, men En av de viktiga pusselbitarna. Det blir en viktig besöksattraktion för Örebro, det ger kraft åt föreningslivet i Vivalla och det skapar framtidstro – något att vara stolt över.

Jag är i alla fall stolt över att vara en del av ett parti och en kommunledning som är beredd att göra något för att skapa en annan framtid för Örebro, med fler jobb och minskade klyftor.

Någon slags summering 2012 och framåtblick 2013

Tänkte försöka mig på någon slags summering av arbetsåret 2012 och det jag ser som främsta utmaningarna 2013.

Jobbet som studie- och organisationsombudsman för Socialdemokraterna i Örebro län är otroligt roligt och givande.

Det som gett absolut mest är alla de människor som jag får möta och de processer som jag får vara en del av, och som handlar om att skapa en stark föreningsorganisation och utveckla en bra socialdemokratisk politik för framtiden.

Men allra roligast är nog medlemsutbildningarna. Att få vara med och träffa nya och gamla medlemmar och få en hel helg på sig för att lära mer om ideologi, politik, att påverka politiken och vad man vill åstadkomma med sitt politiska engagemang. Alla dessa energiska människor som vill vara med och skapa något bättre, ger all energi tillbaks. Det är för det här jag brinner.

Det är också väldigt spännande att se de arbeten som görs hemmavid av de som deltar i den fleråriga ledarskapsutbildningen. De flesta gör arbeten som på olika sätt handlar om att utveckla det lokalpolitiska innehållet i dialog med medborgare och på så vis utvecklar folkrörelsepartiet.

Sedan kan jag inte låta bli att nämna den nämnd- och styrelseutbildning som startades upp i slutet på året i Ljusnarsberg och Hällefors. Två rätt små kommuner med stora kommunpolitiska utmaningar: Att hålla en bra standard i välfärden samtidigt som det under många år skett en utflyttning som hela tiden ger mindre skattepengar. Utan alla dessa människor som engagerar sig i politiken på sin fritid, vid sidan av jobb och familj så skulle det inte gå. Att få vara med och ge lite mer verktyg i det arbetet, och kanske lite uppmuntran och energi, är något av det roligaste det här året trots sena kvällar och hala, snöiga mil.

Något som jag alltid kommer att minnas är arbetet som pågår med systerpartiet i Tunisien, Ettakatol. Att få vara med och stötta ett socialdemokratiskt parti som är i uppbyggnaden av en ny demokrati är stort. Att få jobba med människor som bokstavligen riskerat sitt liv och sin frihet för rätten att få vara med och påverka politiken och säga vad man tycker. Och som med små resurser åstadkommer massor och nu är med och försöker ta tag i korruption, politisk folkbildning, jämställdhetsfrågor och de vanliga mänskliga behoven av välfärd och jobb. Det är otroligt lärande även för oss som deltar från Sverige.

Inför 2013 finns givetvis fler utmaningar.

Ett av det är medlemsmottagandet. Att vara med och skapa plattformar för gemensamt erfarenhetsutbyte så vi tillsammans blir bättre på att ta tillvara medlemmarnas intressen, välkomna in i föreningen och få med fler i det politiska arbetet. Det här måste vi göra ännu mer av inför året som kommer och det ska bli roligt att se det utvecklingsarbete som påbörjats, ta fart.

Det som givetvis kommer ha huvudfokus under det kommande året är förberedelserna för valet 2014. Nu ska det göras ett arbete för att utveckla den politik som vi går på val till i kommuner, landsting och riksdag. Årets partikongress är givetvis en viktig och rolig händelse i det som lägger grunden till mycket, men det handlar framför allt om allt det fotarbete, workshop, dialogarbete och annat som kommer göras runtomkring i länets kommuner för att fånga in medborgarnas viktigaste frågor och hur en socialdemokratisk politik kan möta upp svaren på det.

Men en annan stor del av mitt politiska arbetsår handlar också om uppdraget som ordförande i Tekniska nämnden.

I en kommun som växer så intensivt som vår finns stora utmaningar i att skapa en stad som är till för alla. För samtidigt som äldreomsorgen, förskolan och skolan prioriteras så är även lekparker, grönområden, snöröjning, rent vatten, renhållning, vägar, övergångsställen och liknande viktiga för alla som bor och verkar här. I tekniska nämnden får man möjlighet att arbeta med långsiktigt viktiga beslut, men också det som är nära för alla som bor i kommunen. En fantastisk blandning.

Det som jag är mest stolt över under året som gått är delar som gäller avfallsverksamheten. Numera är det alltid helgöppet och kvällsöppet på Mellringe återvinningscentral och tidigt in på nya året invigs också ”Återbruket”, den del där man kan lämna in hela och fullt fungerande saker för återbruk innan man åker upp på rampen och slänger saker. Det är en del i arbetet att ännu bättre anpassa kommunens verksamheter för oss som bor här samtidigt som vi skapar en bättre miljö.

En annan del som är ett tydligt resultat av att bättre se kommunens verksamheter som medborgarnas verksamheter, är det dialogarbete som skett i samband med att Varbergaparken ska rustas. Ungefär varje år läggs omkring 2 miljoner på att rusta upp parker i Örebro kommun. Ofta kommer en lång lista på förslag på åtgärder lite här och där i kommunen. Vad vi bestämde oss för 2012 var att avsätta hälften av pengarna på en park i taget och att de som bor och använder parken ska vara med och ta fram förslagen på åtgärder. Alla som bor omkring blev inbjudna till ett av de största dialogarbeten som genomförts i kommunen. Omkring 250 personer deltog aktivt i olika workshops och träffar och deltagarna var både kvinnor och män, unga och gamla. Resultatet blev både bättre och roligare än om vi i nämnd och förvaltning själva skulle ha suttit och tyckt och tänkt.

Men under året har givetvis en mängd andra saker gjorts och politiskt prioriterats. Städningen i city har förbättrats, vi håller på och ställer om för att vårt matavfall ska bli biogas och därmed kunna ersätta bensin i allt större utsträckning, vi jobbar systematiskt med att få bättre koll på att våra resurser läggs mer rättvist över staden, vi har rustat en mängd lekparker, vi har planterat ny skog med ett träd för varje barn som föds, vi har ökat på takten för att byta ut vattenledningar vilket bland annat minskar energiförbrukningen och vi har åtgärdat en stor del av våra vägar vilket är viktigt.

Några av de saker som jag ser som viktigast under 2013 är att bättre kunna återkoppla till medborgarna de felanmälningar som kommer in och via kartor kunna följa upp olika insatser runt om i kommunen. Att matavfallet blir biogas och förhoppningsvis får vi också klartecken via regeringsbeslut så vi kan börja med mer fastighetsnära insamling av plats, metaller, papper och liknande. En av åtgärderna är att sätta fokus på är också reningen av dagvatten, dvs regnvatten och smältvatten. Som det är nu går en stor del orenat ut från våra vägar till våra vattendrag och för med sig föroreningar i samma vatten som vi sen ska dricka igen, det är naturligtvis inte bra.

Vi måste tillsammans klara av att möta både de stora utmaningarna vi har, som rena vattendrag, minskad energiförbrukning och en grön miljö samtidigt som vi skapar ökad delaktighet och bättre lösningar nära alla oss som bor här. Ibland är det tydliga konflikter som står mot varandra och man får kompromissa eller välja vilket arbete som går först, ibland kan man istället göra det bättre på alla plan genom att involvera fler.

Kommunen och de verksamheter som vi betalar skatt för tillhör oss alla. Ibland är det inte så lätt men jag vill verkligen skapa en större delaktighet, insyn, kunskap och diskussion om hur vi fördelar våra resurser och gör våra prioriteringar. Även bland de som inte är vana att skrika högt för sina idéer och rättigheter.

Snöröjningen är ett konkret exempel. En fullskalig snöröjning kostar ungefär 1,5 miljoner per gång. Det är klart att vi skulle kunna röja snö hela tiden om vi hade obegränsat med pengar. Men allt som finansieras via skatten har begränsade resurser och är på olika sätt prioriterade. I Örebro är tex utbyggnaden av förskolan och äldreomsorgen samt utvecklingen av skolan i pengar absolut mest prioriterat.

Men även med samma pengar, eller kanske till och med mindre pengar, kan man ibland förbättra saker. Nu tex. pågår samtal med fastighetsägare i Örebro city för att bättre kunna samarbeta kring snöröjningen. Trottoarerna är i huvudsak fastighetsägarnas ansvar och en kostnad som läggs på din hyra, eller som villaägare att välja om man vill fixa själv eller anlita ngn annan. Men genom att göra det ihop kanske det blir både billigare och bättre, än att det ska ut fem olika fordon och skotta och sanda?

Praktisk politik handlar väldigt mycket om att mötas, prata och lära. Ibland handlar det om att få idéer från andra kommuner som är bättre på olika saker för att kunna ta med hem. Andra gånger handlar det bara om att vara några fler som slår sina kloka huvuden ihop och kommer på förslag och lösningar för att komma dit man vill, och hitta bra kompromisser på vägen dit.

På tal om monarki: En fantasynörds tvivel kring Game of thrones

Den nya prinsessans födelse fick mig osökt att tänka på Fantasy eftersom jag tycker att det är i sagornas värld som monarkin borde höra hemma. Och TVserie aktuella Game of thrones rör sig ju på alla sätt kring successionsordning genom blod och kampen över makten.

Jag vill börja med att klargöra att det här egentligen är ett helt oviktigt blogginlägg och att jag gillar Game of thrones. Jag sträckläste böckerna på engelska och jag älskar att serien går på Svt nu.

Mina tvivel handlar snarare om ifall Game of thrones är bra FANTASY.

En viktig del av fantasyns byggstenar är alla släkter och personer och komplexa historiska perspektiv och förstås den obligatoriska kartan över den påhittade världen. Det är många lager som ska hållas i huvudet, varför jag gärna läser den första boken i en serie på svenska, det gör det lite lättare att hänga med och komma in i berättelsen.

I det här avseendet följer ju Game of thrones klassiska fantasymönster. Personregistret är rikt och maktförhållandena komplexa och med en lång historia.

I fantasyn finns förstås tonvikt på olika saker. Mina husgudar är ju Raymond E Feist och Elisabeth Moon och det som kanske kännetecknar dessa författare är fokus på krigskonst och politisk makt. De bygger berättelser som har stora likheter med strategispel.

Game of thrones tilltalar mig starkt utifrån samma parametrar. Men det är också av samma skäl som jag älskade TVserien the Tudors. Det behöver inte vara fantasy för att bygga sådana berättelser, det kan lika gärna vara fiktiva historiska romaner som utspelar sig i en verklig värld.

En tredje byggsten i fantasyn är att det inte är en värld som enbart befolkas av människor. Vanliga inslag i Tolkiens fotspår brukar ju vara orcher och alver. Men det kan också handla om helt parallella världar med en mängd olika figurer.

På det här området måste man ju medge att Game of thrones är lite glest befolkat. Det finns drakar och speciella band med jäkligt stora vargar. Och på andra sidan muren finns allt det där som inte är mänskligt och som man försöker hålla utanför sin värld.

Men trots att rädslan för ”det okända” finns som en röd tråd i hela berättelsen och inte minst är det som till stor del skapar den fysiska världen så tycker jag att det är ett sätt att beskriva och hantera ”det okända” som mer har en likhet med varulfsberättandet eller boken ”låt den rätta komma in” än den klassiska fantasygenren.

Men den del som jag framför allt tvivlar kring är det som handlar om huvudtemat i all fantasy, kampen om ont och gott. Att rädda en världs befolkning undan förintelse total ondska.

Och det börjar ju så. Muren finns där för att stå emot. Night watchers svär en ed för hela sitt liv. Kampen om mänskligheten, som är mycket större än kampen om tronen.

Men så tappas den berättelsen bort. Kvar finns en otroligt bra uppbyggd saga om maktspel om rikets tron. Om karaktäreer som utvecklas allt eftersom man lär känna dom och de blir mer komplexa och inte så svart-vitt onda eller goda.

Och kanske är han så smart att det är med flit han bygger berättelsen så. Att han gör en hel serie om hur vi förlorar fokus på den verkliga frågan om världens väl och ve och mänsklighetens fortlevnad, och istället går vilse i striden om makten.

Den politiska delen i mig skulle älska om det det var så. Men well, jag tror inte riktigt att det är så slipat att det är menat som en käftsmäll på dagspolitiken. Jag tror snarare att även han som författare fastnar i att ge personerna i berättelsen ännu mer liv och kanske tappar bort meta-historien, det som är den röda tråden i all fantasy.

Så, är game of thrones bra Fanatasy? Njae måste jag nog svara då, som fantasy har jag läst många betydligt bättre serier. Och jag tipsar särskilt om Ormkrigskrönikan av Feist eller Pakksenarrion av Moon.

Men som läsupplevelse och som TV serie tycker jag att Game of thrones är underbar!

Mer rätt än fel i avfallet!

Idag tog antog Tekniska nämnden budgeten för 2012 och med den våra verksamhetsmål.

I och med den här budgeten antar Tekniska nämnden nu ett av Sveriges mest utmanande mål när det gäller sortering av vårt avfall.

Idag hamnar alldeles för mycket återvinningsbart material i våra restsopor och bränns upp. Idag är ungefär 65% felsorterat i restavfallet, nu sätter vi igång ett spännande utvecklingsarbete för att det i våra restsopor inte ska vara mer än 40% av sådant som går att återvinna.

Andra punkter som lyftes i budgeten var bland annat:

Tillgänglighets och trygghetsarbetet i Örebro ska prioriteras och det arbetet ska ske i dialog med örebroarna. Bland annat startar ett utvecklingsarbete för att nå mer jämlika livsvillkor mellan olika stadsdelar.

Satsning på medborgardialog – Örebroarna måste få vara en del av arbetet med att utveckla kommunen. Nämnden har tillsatt en parlamentarisk grupp för att hålla ihop och föreslå insatser och metoder för arbetet med medborgardialog.

Fortsatt fokus på miljöarbete för att minska kommunens negativa klimatpåverkan. Exempel på utvecklingsområden som pekas ut i verksamhetsplanen är minskade koldioxidutsläpp från fordon, minskad elförbrukning från belysning och förbättring av våra cykelvägar..

Förnyelsetakten på ledningarna i vatten- och avloppsnätet ska öka för att förbättra driftsäkerheten och minska energiförbrukningen.

Plantera nya träd i staden. Almsjukan har fått fäste i Örebro vilket kräver en storsatsning på nya träd. Träden i staden är viktiga ur klimatsynpunkt, de hjälper till att rena luften, men de är också viktiga ur ett estetiskt perspektiv.

Satsningen på fler tillgänglighetsanpassade lekparker ska fortsätta med minst en per år.

En servicegaranti för så kallade potthål i kör- och cykelbanor ska införas. Potthålen ska åtgärdas inom fem arbetsdagar från det att en anmälan har registrerats.

Hur vet vi om vi satsar på rätt saker och varför prioriterar vi som vi gör?

Imorgon antar tekniska nämnden verksamhetsplan och budget för 2012, det är den första budgeten med mig som ordförande och det känns stort att få vara med och forumlera politikens viktigaste styrinstrument för utveckling i kommunens verksamheter.

Tekniska nämnden har ett stort ansvarsområde och det är en mängd viktiga frågor som lyfts upp i vår budget och jag kommer återkomma till det i andra blogginlägg.

Men en av de saker som jag lite särskilt brinner för handlar om jämlika livsvillkor i staden och att de resurser som vi lägger på parker, lekparker, trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, tillgänglighetsskapande åtgärder och en mängd andra saker som Tekniska nämnden har ansvar för är någorlunda jämt fördelade.

Utveckling och satsningar ska inte i första hand ska gå dit boende skriker högst och är bäst organiserade, utan faktiskt fördelas någorlunda jämt över kommunen och utifrån vart behoven finns. Men givetvis i dialog med de som berörs.

Idag är det inte helt lätt att på ett rättvist sätt bedöma hur resurser och utvecklingsinsatser fördelas geografiskt och utifrån vart det finns mest människor och behov. Under 2012 kommer vi i tekniska nämnden arbeta särskilt för att få fram bra indikatorer och underlag som gör att vi kan jämföra våra olika insatser.

Med sådana underlag kan vi göra analyser och kommer då också kunna skapa ett tydligare underlag för hur vi prioriterar våra insatser år för år i Örebro kommun.

Vilken kvalitet har vi på parkerna fördelat över staden? Finns de fina lekplatserna där de flesta barnen finns? Hur långt har man till någon badmöjlighet och vart ligger våra plaskdammar och uteduschar? Hur osäkra är barnens väg till skolan egentligen och hur jobbar vi med trafiksäkerhetsinsatser? Vilka känner sig otrygga ute och på vilka sträckor? Varför satsar vi på förbättrad belysning på just det där stråket före ett annat?

Jag tycker att politiska prioriteringar ska vara tydliga och möjliga för medborgare att granska.

Jag tycker också att politiska prioriteringar ska genomföras så det går att föra en dialog om det.

I och med den här verksamhetsplanen påbörjar vi i Tekniska nämnden ett stort utvecklingsarbete för att på ett bättre sätt kunna jämföra, analysera och föra dialog kring utveckling och prioriteringar.

Det ska vara lätt att förstå, granska och diskutera politiska prioriteringar. Jag upplever inte att vi är riktigt där ännu.

Politik är innehåll, makt och kommunikaiton

Om jag får önska en sak av en ny partiledare så är det att förutom att den på ett förtroendefullt sätt ”går igenom rutan” att den är riktigt duktig på att bygga lag av människor med olika kompetenser och perspektiv – och att få dom att jobba åt samma håll!

Politik handlar om förändring, om passion och om makt. Att drivas av en idé som man vill se bli verklighet. Svensk Socialdemokrati har under i stort sett hela 1900-talet haft en särställning i förmågan att förmedla en idé om ett annat samhälle, att utveckla politiskt innehåll och att få stöd för det i stora väljargrupper.

Under många år har den särställningen brutits och det vi sett senaste åren inom (S) har sin grund i människors olika, men starka övertygelser, om hur vi ska återupprätta förtroendet och få möjlighet att bedriva en Socialdemokratisk politik som utvecklar landet åt ett annat håll.

Till skillnad från många andras bild så ser jag inte stora inre politiska skiljelinjer som ligger bakom det inre sviktande stödet för Håkan Juholt som partiledare. För egen del och för många andras har det snarare handlat om oron över en bristande förmåga att leda partiet samt att förpacka politikens innehåll på ett sätt som gör att Socialdemokraterna kan vinna förtroende bland majoriteten av väljarna och få makten att bedriva sin politik.

Politik består av tre avgörande ben: innehåll, makt och kommunikation. Utan någon av de tre benen så finns inte förutsättning för de två andra. Som partiledare för Socialdemokraterna måste man bygga laget omkring sig som innebär att man levererar på alla tre punkterna.

Begrepp som makt och PR ses inte alltid rumsrent inom socialdemokratin, vilket i sig är väldigt konstigt eftersom all politik innebär att du måste ha makt och mandat för att förverkliga den. Politik utan makt är ju bara ord.

Och PR är ju bara ett annat ord för hur vi lyckas förmedla vår idé. Ett av de mest framgångsrika exemplen på politiskt PR är begreppet ”Folkhemmet”. En idé och vision som byggdes upp med hjälp av byggmagnater och filmindustrin, och som steg för steg också fylldes med ett politiskt innehåll och gav socialdemokratin mandat att leda Sveriges utveckling under väldigt många år. En idé som blev så stark att den fortfarande lever kvar i svenska folkets medvetande som om det faktiskt har funnits en tid då folkhemmet på riktigt existerade.

Men på grund av den dåtida svenska socialdemokratins skicklighet att bygga och förmedla politiska idéer blev vi ett av världens mest utvecklade och jämlika länder. På grund av detta har vi fått möjlighet att bygga ut universitet, förskolor, äldreomsorg. På grund av det har vi haft mandatet att omfördela ekonomisk tillväxt och föra en socialdemokratisk politik.

Grunden i Socialdemokratin måste vara att utveckla politiska lösningar på de samhällsutmaningar som vi står inför, och att göra det i dialog- och folkrörelsearbete tillsammans med medborgarna. Det är hjärtat och magen – skälet till varför vi finns.

När vi dessutom lyckas få de som är bäst på att utveckla politiskt innehåll och de som är bäst på politisk PR och kommunikation att jobba åt samma håll – då är vi oslagbara.

Så om jag får önska något i en ny partiledare – då önskar jag en människa som med förtroende går igenom rutan men som samtidigt är otroligt duktig på att bygga lag av människor med olika kompetenser och perspektiv – och att få dom att jobba åt samma håll!

Nya utmaningar med miljökrav

De senaste dagarna har Örebro kommuns upphandling av avfallsförbränning diskuterats livligt. Jag får många reaktioner på att sopor körs till Linköping för förbränning. Jag kan bara hålla med om att det inte är klimatsmart att skicka sopor med lastbil för förbränning 11 mil bort i Linköping.

Örebro kommun måste driva på arbetet om miljövänliga transporter genom sin upphandlingsenhet och använda de möjligheter som kan tänkas finnas. Vi måste hitta exempel och våga pröva nya vägar. Örebro kommun måste vara på tå för att driva på förändringar i LOU via Sveriges kommuner och landsting och genom våra kontakter med regering och Riksdag. LOU måste förändras för att vi ska kunna ta större hänsyn till miljön.

I det arbetet som gjordes med Örebro kommuns upphandlingsunderlag runt sopförbränning var Upphandlingskontorets och Tekniska förvaltningens bedömning att det enligt gällande regelverk för offentlig upphandling inte går att ställa krav runt transporter.

Lagen om offentlig upphandling har brister. Särskilt när det kommer till miljöhänsyn och social hänsyn är den trubbig. Vi har inte hittat något exempel i Sverige där den upphandlande verksamheten har lyckats begränsa transporterna av sopor för förbränning. I frågan om livsmedel är det också svårt. Örebro kommun kan ställa krav på ekologiska varor och vilken kvalitet varorna ska ha, men det är i dagsläget inte möjligt att säga var vi vill att potatisen ska komma ifrån.

Kortsiktigt måste vi hantera alla de sopor som blir i Örebro kommun, och de hushållssopor som ska förbrännas måste komma till en förbränningsanläggning. Eftersom vi inte har en egen förbränningsanläggning så blir det en offentlig upphandling om vart vi köper förbränningen. Den upphandling som är gjord ligger fast och Örebro kommun har ingått ett avtal. Ett viktigt avtal eftersom annars kommer vår sophantering inte fungera.

Jag tycker också det känns väldigt dumt att köra sopor från Örebro till Linköping för att bränna dem. Vi måste följa lagen men om det gär att tolka lagen på ett annat sätt så måste vi vara i framkant. Nu måste vi hitta möjligheterna och de goda exemplen. Så att vi inte hamnar i samma sits igen.

Vi vill ställa högre miljökrav och om det finns större möjligheter än vi haft kunskap om så måste i vi ta tillvara det. Vi behöver ta ett initiativ till ett samtal runt miljöanpassad upphandling i Örebro. Där skulle bland annat Upphandlingskontor, Klimatkontor och tjänstemän från andra delar av Örebro kommun mötas för att diskutera utmaningarna och lösningarna. Inför ett sådant möte behöver vi också hitta goda exempel som kan hjälpa Örebro vidare.

Ulrika Sandberg, ordförande Tekniska nämnden

Mer sortering och återbruk av avfall

På tekniska nämnden idag togs två beslut som tillsammans ska hjälpa till att förbättra för dig och mig samtidigt som vi blir bättre på att återanvända avfall.

Det finns nog fler än jag som rensat förråd eller i samband med flytt kör iväg stora lass och står där på ramperna till återvinningscentralerna och slänger en hel del saker som egentligen skulle gå att använda.

Det finns flera organisationer som idag jobbar med återbruk och second-hand som det går att lämna saker till när man rensat ur sitt hem. Försäljningen på Myrorna är kanske den mest kända men det finns givetvis fler och många väljer att själv sälja sina saker på Loppisar eller på blocket.

Idag beslutade Tekniska nämnden att skapa en återanvändningssluss vid Mellringe Återvinnings central. Det innebär att man innan man kör upp på rampen och slänger sorterat avfall så kan man sortera ut det som är fullt användbart och skänka till återbruk.

Tanken är att det föreningsliv och andra som redan idag jobbar med att få ut begagnade stolar, kläder och annat på marknaden ska ha möjlighet att samla in sakerna som du vill skänka innan det åker ner i containern. Det känns bra att ta ett sådant beslut.

Det andra beslutet vi tog var att se över möjligheterna för bland annat föreningslivet att slänga sorterat avfall. Föreningslivet har länge fört samtal med politiken om att regelverket hindrar föreningar från att slänga sorterat avfall eftersom de sällan är direkta kunder till hushållsavfall.

I praktiken innebär det att många föreningar måste slänga sitt avfall osorterat och betala för det per kilo.

Det finns en del juridiska knutar att lösa ut för att göra Återvinningscentralerna tillgängliga för föreningslivet men nu har vi gett ett formellt uppdrag att se över det och att hitta en lösning.

Det här är också politik, att utifrån samtal med medborgare och företrädare se brister som finns i våra verksamheterna och göra det bättre.

Öppnar Storgatan på prov

Norrcitys handel har under många år haft problem och under det senaste årens ombyggnationer har det blivit än svårare för handlare att få sin verksamhet att gå runt.

Under lång tid har vi fört samtal med handlarna om Norrcitys utveckling och en av de saker som många lyft är behovet av fler parkeringsplatser och att öppna Storgatan för biltrafik.

Under vårens valrörelse tog (S) fram två särskilda dialogprogram för Norrcitys utveckling. Ett som var riktat till handlarna och som 28 handlare runt storgatan och Järntorget gav svar på. Ett annat som vi delade ut till de boende omkring Norrcity och som vi knackade dörr för att få synpunkter kring.

Jag var själv med vid ett par av de dörrknackningar som vi genomförde precis omkring Storgatan.

Som Socialdemokrater var vi tydliga med att om vi vann valet så skulle vi pröva att öppna Storgatan för biltrafik. Det står i vårt valprogram och det fanns tydligt med i dialogmaterialet för Norrcity.

Imorgon, onsdag, har Tekiska nämnden sitt första nämndmöte sedan valen till nämnder och styrelser gjorts efter valet i våras och mitt första nämndmöte som ordförande i tekniska nämnden och ett av de ärendena som vi ska behandla är just öppnandet av Storgatan för biltrafik.

Vi föreslår att gatan öppnas på prov under ett år och att bilar ska kunna gå i en riktning under dagtid. Det kommer också att på ett enkelt sätt göras några parkeringsfickor med korttidsparkering utmed samma sida som körfältet är.

Vi börjar på prov och med en mindre ombyggnad för att vi dels ska få möjlighet att se effekterna och få fler synpunkter till oss innan det eventuellt blir permanent och dels för att inte sätta igång ytterligare ett större ombyggnadsarbete som försvårar för handlarna i området.

Jag tror att framkomligheten kommer att bli bättre med trafik i en rikting och parkeringsfickor där även varutransporter kan ställa sig, istället för som idag parkera direkt på gatan.

Men framför allt hoppas jag att handeln kan få en lite säkrare kundbas och att fler vågar investera och etablera sig i området. För som det är nu vågar väldigt få satsa. Och visst vore det väl spännande om någon så småningom ville investera i en saluhall eller större affärer?

Givetvis måste fler åtgärder göras för att öka attraktiviteten, att utveckla resecentrum är en sådan del, att bygga studentbostäder i området är en annan. Norrcity behöver mer liv och rörelse och en egen identitet.

Att kompromissa och politik

Nej Staffan Werme,  jag är inte för vårdnadsbidraget.

Jag anser att det är en konstruktion som hjälper till att permanenta förlegade syner på kvinnors och mäns roll i föräldraskapet och att det hjälper till att utestänga just de kvinnor som i dagsläget har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Jag anser också att det blir än värre om man inte har en fullt utbyggd förskola som kan erbjuda bra och trygg omsorg för barnen när mammor och pappor arbetar.

Ändå är jag nu en av de förtroendevalda Socialdemokraterna i Örebro som genom att gå in i ett samarbete med Kristdemokraterna och Centern har fått kompromissa om ett antal frågor, varav Vårdnadsbidraget troligtvis är den mest ideologiska frågan.

Jag tror inte det funnits en valrörelse någonsin där ett parti arbetat så hårt för att få mandat av väljarna till att leda kommunen och driva den politik som man gått till val på, så som vi Socialdemokrater i Örebro gjort under 2010 och 2011.

Under ungefär ett år har vi förutom det vanliga arbetet med dialog, möten, rådslag, annonser, flygblad m.m. knackat på hemma hos örebroare 80 000 gånger för att få höra mer om hur de vill att Örebro ska utvecklas.

ÅTTIO – TUSEN – Gånger. I en kommun med 130 000 invånare. Det är några steg som är gjorda på vägar och i trappor. Och det har samlats in en mängd berättelser, åsikter, förslag, synpunkter och erfarenheter som utvecklat vår politik.

Vi gjorde ett fantastiskt arbete och vi fick ett fantastiskt förtroende av örebroarna. Trots det så fick vi inte egen majoritet. Inte ens med Vänsterpartiet kunde vi forma en egen majoritet i Örebro kommun.

Antingen fick vi gå i opposition och låta fem partier styra i minoritet med stöd av Sverigedemokraterna eller så fick vi samarbeta med andra partier.

Som ni vet blev det ett samarbete mellan (S), (C) och (Kd).

Vi vill få möjlighet att driva vår politik i Örebro. Att utveckla Örebro framåt. Att skapa nya jobb, förbättra välfärden och att minska klyftorna. Och för att få ihop det arbetet har vi fått kompromissa i ett par frågor.

Det hör liksom till. Varken (C) eller (Kd) hade gått in i ett samarbete med (S) om dom hade fått ge upp sina viktigaste frågor. Liksom vi Socialdemokrater inte hade gått in i ett sådant samarbete om vi inte hade fått igenom det vi tycker är allra viktigast, och kunna föra den politik som så många örebroarna gett oss sitt förtroende att genomföra.

Ja, jag får lov att acceptera Vårdnadsbidraget ett tag. För att få möjlighet att bygga ut förskolan, förbättra äldreomsorgen, bygga ut vindkraften, laga potthålen i gator, införa läxhjälp i skolorna och många andra saker.

Det är politik. Jag har inte sålt ut min själ, men jag har fått kompromissa om några saker för att få igenom annat.

Det är ungefär som ett förhållande, man ger och man tar. Ibland får man stå ut med en del man inte gillar för att helheten ändå ger mer.

22,5 miljoner kronor till bättre underhåll av gator och cykelvägar

Idag beslutade Örebro kommunfullmäktige att använda en del av de pengar som vi har under 2011 (men som antagligen inte finns under 2012) till att satsa 22,5 miljoner extra på gatuunderhåll.

(Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot det förslaget till förmån mot: nej visst ja, de hade ju inget eget förslag till tilläggsbudget. De var bara emot.)

Det känns skönt att som nyvald ordförande i Tekniska nämnden ha lite större möjlighet att åtgärda sådana här hål i cykelvägar.

Nya utmaningar som ordförande i Tekniska nämnden

Idag hade Socialdemokraterna i Örebro sitt medlemsmöte för att välja kommunalråd samt ledamöter och presidier i nämnder och styrelser. Inte förrän på onsdag väljer Örebro kommunfullmäktige posterna.

Jag känner mig väldigt stolt över att ha fått förtroendet att bli ordförande i Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden ansvarar för frågor som berör alla örebroare och som många medborgare har åsikter och synpunkter kring.  Att få leda en verksamhet som berör människor så påtagligt i sin vardag är utmanande.

Snöröjning, gatuunderhåll, parkeringar och avgifter, vattenförsörjning och avfall är några av de frågor som nämnden ansvarar för. Ansvaret är stort och jag ser fram emot att tillsammans med mina nämndkamrater få jobba i öppen  dialog med medborgare, personal och berörda kring frågor som engagerar.

Det kommer troligtvis inte gå att göra alla nöjda jämt eftersom olika människors åsikter och viljor ibland står mot varandra.

Men oavsett om det gäller att få snöröjningen att fungera lite bättre, att föra en diskussion om hur våra parkeringsavgifter kan utvecklas, att samla de företagare som varje år söker tillstånd till uteserveringar eller att öka resurserna till gatuunderhåll och föra en diskussion om hur vi prioriterar turordningen så kan besluten och kommunens hantering bli bättre om fler är med i samtalen och olika perspektiv lyfts fram.

Dialog kan ske på många olika sätt. Ofta sker det varje dag genom samtal på stan, genom synpunkter i tidningen, genom mail som skickas till ansvariga politiker eller genom bloggar och andra forum.

Men om dialog ska bli ett aktivt verktyg som tar in fler röster, så behöver det också vara ett uppsökande arbete. Och vi behöver utveckla rutiner för dialog som en del i kommunala beslut.

En hel del bra dialogarbete sker förstås redan, men jag vill att vi blir bättre. Jag hoppas att hela nämnden är sugen på att utveckla det arbetet. Jag ser fram emot några riktigt spännande år.

(S) i Örebro genomförde sveriges största demokratidialog?

Så har Örebro kommun klarat av ytterligare en valrörelse. Det blev ett fantastiskt resultat – i den valkrets som berördes av omvalet i Örebro fick (S) 47,2 % av rösterna. Örebro brukar vara en kommun där valresultatet ser ungefär likadant ut som riket i stort. Trenden för hur örebroarna lade sina röster i kommunvalet vände tydligt redan under valet i höstas och (S) gick starkt framåt. Så vad är hemligheten? Jag vet att det finns flera delar som tillsammans skapar framgången: en politik som väljarna känner är viktig för dem, en tidigare kommunledning som inte levt upp till örebroarnas krav, att vi i Lena Baastad har en ledare som både valarbetare och väljare har förtroende för samt ett genomarbetat sätt att kommunicera kring budskap och politiskt innehåll.

 Men en av de frågor som är extra viktigt att uppmärksamma är den som handlar om folkrörelsearbetet. Efter valförlusten 2006 gjordes en ordentlig valanalys. Det var tydligt att vi uppfattades som ett grått parti som alltid visste bäst och som hade tappat trovärdighet i våra viktigaste utvecklingsfrågor. Vi bestämde att vi skulle bli ett lyssnande parti där olika människor skulle känna sig välkomnade. Att det inte är vi förtroendevalda som har alla svaren och att dialog är grunden för politik. Det räcker inte med att göra studiebesök, bjuda in till öppna möten eller ha bra webbsidor, även om det förstås också är bra och måste utvecklas så att fler känner sig bekväma i formerna. Om vi vill få in de viktiga synpunkterna måste vi även prata med dem som inte söker upp oss, eller som aldrig kommer till ett politiskt möte.

 Det är den utgångspunkten som är grunden för vår dörrknackning. Vi söker helt enkelt upp människor i deras hem och frågar om deras åsikt. Och på ett sätt som gör det möjligt att ge respons. En av de dörrknackningarna jag minns bäst (tror det var 2008) handlade om ett förslag vi hade kring en ny stadspark i västra delen av Örebro. Vi hade tagit fram ett förslag, delat flygblad i angränsande områden med förslaget och att vi skulle komma och fråga vad de tyckte. När vi knackade på hemma hos människor fick vi ett fantastiskt mottagande. Familjer hade studerat förslaget och gav en mängd synpunkter och åsikter som vi tog med oss.

 Det är med sådana erfarenheten i bagaget som dörrknackningen i Örebro har utvecklats och blivit en av våra viktigaste metoder för politiskt utvecklingsarbete. Under höstens val besökte vi över 50 000 örebroare i deras hem, under vårens valrörelse över 30 000. Och utifrån alla dessa samtal har en mängd politiska förslag formats. Jag skulle våga påstå att vi genomfört Sveriges största demokratidialog.

 Förutom att vi vann ett val och att vi fått med oss en mängd förslag så är det finurliga med dörrknackningen att det dessutom skapas band och ett förtroende som är ömsesidigt. Jag vill kunna komma tillbaks och berätta hur just deras förslag tagits tillvara och vad vi beslutat att göra nu. Jag vill komma tillbaks och fråga efter fler idéer och förslag. För att jag vet att deras kunskap är det som utvecklar kommunen framåt och som gör mig och andra till bättre förtroendevalda.

(S) halvera barnfattigdomen i Örebro till 2020

Många barn har fått det bättre, men på många sätt är Örebro en delad stad. Boendesegregationen har ökat och resultatet innebär ojämlika livschanser för barn och unga beroende på vart i Örebro man bor. Organisationen Rädda barnen rapporterar att barnfattigdomen i Sverige ökar. Även i Örebro ökar den.

I Örebro var drygt 15 procent av alla barn fattiga år 2008 enligt Rädda barnens definition. Det är en skrämmande hög siffra. Men än mer skrämmande är att siffrorna har fortsatt att stiga på grund av regeringes politik.

Barnfattigdomen är mer än fem gånger så hög bland barn med utländsk bakgrund som bland barn med svensk bakgrund. I Vivalla är arbetslösheten tre gånger så hög i jämförelse med kommunens snitt och tillsammans med området Oxhagen är det två delar av Örebro där den öppna arbetslösheten är över 10%. Insatserna som gjorts hittills har inte varit tillräckligt bra, vi måste göra mer och hitta nya vägar.

När föräldrarna saknar inkomst påverkar det barnen. Det kan handla om barn som skolkar från gymnastiken för att föräldrarna inte kunnat köpa nya gymnastikskor när de gamla blivit för små. Barn som inte vill be föräldrar om pengar till skolutflykten eftersom man vet att inga pengar finns hemmavid. Barnfattigdomen handlar om något större och mer skambelagt än att alla inte har råd med det absolut senaste i klädväg eller den häftigaste mobiltelefonen.

Världens bästa stad för barn, delmål år 2020

Det finns inte ett enkelt förslag som minskar barnfattigdomen och föräldrarnas arbetslöshet. Det finns inte ett enskilt förslag som ger alla barn möjlighet till en rik fritid. Genom att sätta tydliga mål och arbeta tillsammans kan vi steg för steg skapa världens bästa stad för barn!

• Halvera barnfattigdomen i Örebro till 2020

• Till 2020 ska arbetslösheten i Vivalla och Oxhagen ha halverats. Oavsett var man bor i Örebro ska man möjligheter till ett riktigt jobb.

• 2020 ska alla barn ha möjlighet att med stolthet berätta om sin sommar när de kommer tillbaka till skolan efter lovet. Barn ska ha rätt till en rik och spännande fritid oavsett föräldrarnas plånbok.

 För att nå målen krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete som involverar många. Vi har inte alla svaren. Fler idéer måste tas tillvara och tillsammans måste vi finna nya lösningar. Socialdemokraterna i Örebro presenterar här 23 konkreta förslag som leder framåt: Örebro – världens bästa stad för barn!

Läs mer om våra 23 konkreta förslag för världens bästa stad för barn här