Någon slags summering 2012 och framåtblick 2013

Tänkte försöka mig på någon slags summering av arbetsåret 2012 och det jag ser som främsta utmaningarna 2013.

Jobbet som studie- och organisationsombudsman för Socialdemokraterna i Örebro län är otroligt roligt och givande.

Det som gett absolut mest är alla de människor som jag får möta och de processer som jag får vara en del av, och som handlar om att skapa en stark föreningsorganisation och utveckla en bra socialdemokratisk politik för framtiden.

Men allra roligast är nog medlemsutbildningarna. Att få vara med och träffa nya och gamla medlemmar och få en hel helg på sig för att lära mer om ideologi, politik, att påverka politiken och vad man vill åstadkomma med sitt politiska engagemang. Alla dessa energiska människor som vill vara med och skapa något bättre, ger all energi tillbaks. Det är för det här jag brinner.

Det är också väldigt spännande att se de arbeten som görs hemmavid av de som deltar i den fleråriga ledarskapsutbildningen. De flesta gör arbeten som på olika sätt handlar om att utveckla det lokalpolitiska innehållet i dialog med medborgare och på så vis utvecklar folkrörelsepartiet.

Sedan kan jag inte låta bli att nämna den nämnd- och styrelseutbildning som startades upp i slutet på året i Ljusnarsberg och Hällefors. Två rätt små kommuner med stora kommunpolitiska utmaningar: Att hålla en bra standard i välfärden samtidigt som det under många år skett en utflyttning som hela tiden ger mindre skattepengar. Utan alla dessa människor som engagerar sig i politiken på sin fritid, vid sidan av jobb och familj så skulle det inte gå. Att få vara med och ge lite mer verktyg i det arbetet, och kanske lite uppmuntran och energi, är något av det roligaste det här året trots sena kvällar och hala, snöiga mil.

Något som jag alltid kommer att minnas är arbetet som pågår med systerpartiet i Tunisien, Ettakatol. Att få vara med och stötta ett socialdemokratiskt parti som är i uppbyggnaden av en ny demokrati är stort. Att få jobba med människor som bokstavligen riskerat sitt liv och sin frihet för rätten att få vara med och påverka politiken och säga vad man tycker. Och som med små resurser åstadkommer massor och nu är med och försöker ta tag i korruption, politisk folkbildning, jämställdhetsfrågor och de vanliga mänskliga behoven av välfärd och jobb. Det är otroligt lärande även för oss som deltar från Sverige.

Inför 2013 finns givetvis fler utmaningar.

Ett av det är medlemsmottagandet. Att vara med och skapa plattformar för gemensamt erfarenhetsutbyte så vi tillsammans blir bättre på att ta tillvara medlemmarnas intressen, välkomna in i föreningen och få med fler i det politiska arbetet. Det här måste vi göra ännu mer av inför året som kommer och det ska bli roligt att se det utvecklingsarbete som påbörjats, ta fart.

Det som givetvis kommer ha huvudfokus under det kommande året är förberedelserna för valet 2014. Nu ska det göras ett arbete för att utveckla den politik som vi går på val till i kommuner, landsting och riksdag. Årets partikongress är givetvis en viktig och rolig händelse i det som lägger grunden till mycket, men det handlar framför allt om allt det fotarbete, workshop, dialogarbete och annat som kommer göras runtomkring i länets kommuner för att fånga in medborgarnas viktigaste frågor och hur en socialdemokratisk politik kan möta upp svaren på det.

Men en annan stor del av mitt politiska arbetsår handlar också om uppdraget som ordförande i Tekniska nämnden.

I en kommun som växer så intensivt som vår finns stora utmaningar i att skapa en stad som är till för alla. För samtidigt som äldreomsorgen, förskolan och skolan prioriteras så är även lekparker, grönområden, snöröjning, rent vatten, renhållning, vägar, övergångsställen och liknande viktiga för alla som bor och verkar här. I tekniska nämnden får man möjlighet att arbeta med långsiktigt viktiga beslut, men också det som är nära för alla som bor i kommunen. En fantastisk blandning.

Det som jag är mest stolt över under året som gått är delar som gäller avfallsverksamheten. Numera är det alltid helgöppet och kvällsöppet på Mellringe återvinningscentral och tidigt in på nya året invigs också ”Återbruket”, den del där man kan lämna in hela och fullt fungerande saker för återbruk innan man åker upp på rampen och slänger saker. Det är en del i arbetet att ännu bättre anpassa kommunens verksamheter för oss som bor här samtidigt som vi skapar en bättre miljö.

En annan del som är ett tydligt resultat av att bättre se kommunens verksamheter som medborgarnas verksamheter, är det dialogarbete som skett i samband med att Varbergaparken ska rustas. Ungefär varje år läggs omkring 2 miljoner på att rusta upp parker i Örebro kommun. Ofta kommer en lång lista på förslag på åtgärder lite här och där i kommunen. Vad vi bestämde oss för 2012 var att avsätta hälften av pengarna på en park i taget och att de som bor och använder parken ska vara med och ta fram förslagen på åtgärder. Alla som bor omkring blev inbjudna till ett av de största dialogarbeten som genomförts i kommunen. Omkring 250 personer deltog aktivt i olika workshops och träffar och deltagarna var både kvinnor och män, unga och gamla. Resultatet blev både bättre och roligare än om vi i nämnd och förvaltning själva skulle ha suttit och tyckt och tänkt.

Men under året har givetvis en mängd andra saker gjorts och politiskt prioriterats. Städningen i city har förbättrats, vi håller på och ställer om för att vårt matavfall ska bli biogas och därmed kunna ersätta bensin i allt större utsträckning, vi jobbar systematiskt med att få bättre koll på att våra resurser läggs mer rättvist över staden, vi har rustat en mängd lekparker, vi har planterat ny skog med ett träd för varje barn som föds, vi har ökat på takten för att byta ut vattenledningar vilket bland annat minskar energiförbrukningen och vi har åtgärdat en stor del av våra vägar vilket är viktigt.

Några av de saker som jag ser som viktigast under 2013 är att bättre kunna återkoppla till medborgarna de felanmälningar som kommer in och via kartor kunna följa upp olika insatser runt om i kommunen. Att matavfallet blir biogas och förhoppningsvis får vi också klartecken via regeringsbeslut så vi kan börja med mer fastighetsnära insamling av plats, metaller, papper och liknande. En av åtgärderna är att sätta fokus på är också reningen av dagvatten, dvs regnvatten och smältvatten. Som det är nu går en stor del orenat ut från våra vägar till våra vattendrag och för med sig föroreningar i samma vatten som vi sen ska dricka igen, det är naturligtvis inte bra.

Vi måste tillsammans klara av att möta både de stora utmaningarna vi har, som rena vattendrag, minskad energiförbrukning och en grön miljö samtidigt som vi skapar ökad delaktighet och bättre lösningar nära alla oss som bor här. Ibland är det tydliga konflikter som står mot varandra och man får kompromissa eller välja vilket arbete som går först, ibland kan man istället göra det bättre på alla plan genom att involvera fler.

Kommunen och de verksamheter som vi betalar skatt för tillhör oss alla. Ibland är det inte så lätt men jag vill verkligen skapa en större delaktighet, insyn, kunskap och diskussion om hur vi fördelar våra resurser och gör våra prioriteringar. Även bland de som inte är vana att skrika högt för sina idéer och rättigheter.

Snöröjningen är ett konkret exempel. En fullskalig snöröjning kostar ungefär 1,5 miljoner per gång. Det är klart att vi skulle kunna röja snö hela tiden om vi hade obegränsat med pengar. Men allt som finansieras via skatten har begränsade resurser och är på olika sätt prioriterade. I Örebro är tex utbyggnaden av förskolan och äldreomsorgen samt utvecklingen av skolan i pengar absolut mest prioriterat.

Men även med samma pengar, eller kanske till och med mindre pengar, kan man ibland förbättra saker. Nu tex. pågår samtal med fastighetsägare i Örebro city för att bättre kunna samarbeta kring snöröjningen. Trottoarerna är i huvudsak fastighetsägarnas ansvar och en kostnad som läggs på din hyra, eller som villaägare att välja om man vill fixa själv eller anlita ngn annan. Men genom att göra det ihop kanske det blir både billigare och bättre, än att det ska ut fem olika fordon och skotta och sanda?

Praktisk politik handlar väldigt mycket om att mötas, prata och lära. Ibland handlar det om att få idéer från andra kommuner som är bättre på olika saker för att kunna ta med hem. Andra gånger handlar det bara om att vara några fler som slår sina kloka huvuden ihop och kommer på förslag och lösningar för att komma dit man vill, och hitta bra kompromisser på vägen dit.

Annonser

Dottern

Hennes egenskrivna låt. Hon har också lagt gitarr och synth på låten.

På tal om monarki: En fantasynörds tvivel kring Game of thrones

Den nya prinsessans födelse fick mig osökt att tänka på Fantasy eftersom jag tycker att det är i sagornas värld som monarkin borde höra hemma. Och TVserie aktuella Game of thrones rör sig ju på alla sätt kring successionsordning genom blod och kampen över makten.

Jag vill börja med att klargöra att det här egentligen är ett helt oviktigt blogginlägg och att jag gillar Game of thrones. Jag sträckläste böckerna på engelska och jag älskar att serien går på Svt nu.

Mina tvivel handlar snarare om ifall Game of thrones är bra FANTASY.

En viktig del av fantasyns byggstenar är alla släkter och personer och komplexa historiska perspektiv och förstås den obligatoriska kartan över den påhittade världen. Det är många lager som ska hållas i huvudet, varför jag gärna läser den första boken i en serie på svenska, det gör det lite lättare att hänga med och komma in i berättelsen.

I det här avseendet följer ju Game of thrones klassiska fantasymönster. Personregistret är rikt och maktförhållandena komplexa och med en lång historia.

I fantasyn finns förstås tonvikt på olika saker. Mina husgudar är ju Raymond E Feist och Elisabeth Moon och det som kanske kännetecknar dessa författare är fokus på krigskonst och politisk makt. De bygger berättelser som har stora likheter med strategispel.

Game of thrones tilltalar mig starkt utifrån samma parametrar. Men det är också av samma skäl som jag älskade TVserien the Tudors. Det behöver inte vara fantasy för att bygga sådana berättelser, det kan lika gärna vara fiktiva historiska romaner som utspelar sig i en verklig värld.

En tredje byggsten i fantasyn är att det inte är en värld som enbart befolkas av människor. Vanliga inslag i Tolkiens fotspår brukar ju vara orcher och alver. Men det kan också handla om helt parallella världar med en mängd olika figurer.

På det här området måste man ju medge att Game of thrones är lite glest befolkat. Det finns drakar och speciella band med jäkligt stora vargar. Och på andra sidan muren finns allt det där som inte är mänskligt och som man försöker hålla utanför sin värld.

Men trots att rädslan för ”det okända” finns som en röd tråd i hela berättelsen och inte minst är det som till stor del skapar den fysiska världen så tycker jag att det är ett sätt att beskriva och hantera ”det okända” som mer har en likhet med varulfsberättandet eller boken ”låt den rätta komma in” än den klassiska fantasygenren.

Men den del som jag framför allt tvivlar kring är det som handlar om huvudtemat i all fantasy, kampen om ont och gott. Att rädda en världs befolkning undan förintelse total ondska.

Och det börjar ju så. Muren finns där för att stå emot. Night watchers svär en ed för hela sitt liv. Kampen om mänskligheten, som är mycket större än kampen om tronen.

Men så tappas den berättelsen bort. Kvar finns en otroligt bra uppbyggd saga om maktspel om rikets tron. Om karaktäreer som utvecklas allt eftersom man lär känna dom och de blir mer komplexa och inte så svart-vitt onda eller goda.

Och kanske är han så smart att det är med flit han bygger berättelsen så. Att han gör en hel serie om hur vi förlorar fokus på den verkliga frågan om världens väl och ve och mänsklighetens fortlevnad, och istället går vilse i striden om makten.

Den politiska delen i mig skulle älska om det det var så. Men well, jag tror inte riktigt att det är så slipat att det är menat som en käftsmäll på dagspolitiken. Jag tror snarare att även han som författare fastnar i att ge personerna i berättelsen ännu mer liv och kanske tappar bort meta-historien, det som är den röda tråden i all fantasy.

Så, är game of thrones bra Fanatasy? Njae måste jag nog svara då, som fantasy har jag läst många betydligt bättre serier. Och jag tipsar särskilt om Ormkrigskrönikan av Feist eller Pakksenarrion av Moon.

Men som läsupplevelse och som TV serie tycker jag att Game of thrones är underbar!

Mer rätt än fel i avfallet!

Idag tog antog Tekniska nämnden budgeten för 2012 och med den våra verksamhetsmål.

I och med den här budgeten antar Tekniska nämnden nu ett av Sveriges mest utmanande mål när det gäller sortering av vårt avfall.

Idag hamnar alldeles för mycket återvinningsbart material i våra restsopor och bränns upp. Idag är ungefär 65% felsorterat i restavfallet, nu sätter vi igång ett spännande utvecklingsarbete för att det i våra restsopor inte ska vara mer än 40% av sådant som går att återvinna.

Andra punkter som lyftes i budgeten var bland annat:

Tillgänglighets och trygghetsarbetet i Örebro ska prioriteras och det arbetet ska ske i dialog med örebroarna. Bland annat startar ett utvecklingsarbete för att nå mer jämlika livsvillkor mellan olika stadsdelar.

Satsning på medborgardialog – Örebroarna måste få vara en del av arbetet med att utveckla kommunen. Nämnden har tillsatt en parlamentarisk grupp för att hålla ihop och föreslå insatser och metoder för arbetet med medborgardialog.

Fortsatt fokus på miljöarbete för att minska kommunens negativa klimatpåverkan. Exempel på utvecklingsområden som pekas ut i verksamhetsplanen är minskade koldioxidutsläpp från fordon, minskad elförbrukning från belysning och förbättring av våra cykelvägar..

Förnyelsetakten på ledningarna i vatten- och avloppsnätet ska öka för att förbättra driftsäkerheten och minska energiförbrukningen.

Plantera nya träd i staden. Almsjukan har fått fäste i Örebro vilket kräver en storsatsning på nya träd. Träden i staden är viktiga ur klimatsynpunkt, de hjälper till att rena luften, men de är också viktiga ur ett estetiskt perspektiv.

Satsningen på fler tillgänglighetsanpassade lekparker ska fortsätta med minst en per år.

En servicegaranti för så kallade potthål i kör- och cykelbanor ska införas. Potthålen ska åtgärdas inom fem arbetsdagar från det att en anmälan har registrerats.

Hur vet vi om vi satsar på rätt saker och varför prioriterar vi som vi gör?

Imorgon antar tekniska nämnden verksamhetsplan och budget för 2012, det är den första budgeten med mig som ordförande och det känns stort att få vara med och forumlera politikens viktigaste styrinstrument för utveckling i kommunens verksamheter.

Tekniska nämnden har ett stort ansvarsområde och det är en mängd viktiga frågor som lyfts upp i vår budget och jag kommer återkomma till det i andra blogginlägg.

Men en av de saker som jag lite särskilt brinner för handlar om jämlika livsvillkor i staden och att de resurser som vi lägger på parker, lekparker, trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, tillgänglighetsskapande åtgärder och en mängd andra saker som Tekniska nämnden har ansvar för är någorlunda jämt fördelade.

Utveckling och satsningar ska inte i första hand ska gå dit boende skriker högst och är bäst organiserade, utan faktiskt fördelas någorlunda jämt över kommunen och utifrån vart behoven finns. Men givetvis i dialog med de som berörs.

Idag är det inte helt lätt att på ett rättvist sätt bedöma hur resurser och utvecklingsinsatser fördelas geografiskt och utifrån vart det finns mest människor och behov. Under 2012 kommer vi i tekniska nämnden arbeta särskilt för att få fram bra indikatorer och underlag som gör att vi kan jämföra våra olika insatser.

Med sådana underlag kan vi göra analyser och kommer då också kunna skapa ett tydligare underlag för hur vi prioriterar våra insatser år för år i Örebro kommun.

Vilken kvalitet har vi på parkerna fördelat över staden? Finns de fina lekplatserna där de flesta barnen finns? Hur långt har man till någon badmöjlighet och vart ligger våra plaskdammar och uteduschar? Hur osäkra är barnens väg till skolan egentligen och hur jobbar vi med trafiksäkerhetsinsatser? Vilka känner sig otrygga ute och på vilka sträckor? Varför satsar vi på förbättrad belysning på just det där stråket före ett annat?

Jag tycker att politiska prioriteringar ska vara tydliga och möjliga för medborgare att granska.

Jag tycker också att politiska prioriteringar ska genomföras så det går att föra en dialog om det.

I och med den här verksamhetsplanen påbörjar vi i Tekniska nämnden ett stort utvecklingsarbete för att på ett bättre sätt kunna jämföra, analysera och föra dialog kring utveckling och prioriteringar.

Det ska vara lätt att förstå, granska och diskutera politiska prioriteringar. Jag upplever inte att vi är riktigt där ännu.

Politik är innehåll, makt och kommunikaiton

Om jag får önska en sak av en ny partiledare så är det att förutom att den på ett förtroendefullt sätt ”går igenom rutan” att den är riktigt duktig på att bygga lag av människor med olika kompetenser och perspektiv – och att få dom att jobba åt samma håll!

Politik handlar om förändring, om passion och om makt. Att drivas av en idé som man vill se bli verklighet. Svensk Socialdemokrati har under i stort sett hela 1900-talet haft en särställning i förmågan att förmedla en idé om ett annat samhälle, att utveckla politiskt innehåll och att få stöd för det i stora väljargrupper.

Under många år har den särställningen brutits och det vi sett senaste åren inom (S) har sin grund i människors olika, men starka övertygelser, om hur vi ska återupprätta förtroendet och få möjlighet att bedriva en Socialdemokratisk politik som utvecklar landet åt ett annat håll.

Till skillnad från många andras bild så ser jag inte stora inre politiska skiljelinjer som ligger bakom det inre sviktande stödet för Håkan Juholt som partiledare. För egen del och för många andras har det snarare handlat om oron över en bristande förmåga att leda partiet samt att förpacka politikens innehåll på ett sätt som gör att Socialdemokraterna kan vinna förtroende bland majoriteten av väljarna och få makten att bedriva sin politik.

Politik består av tre avgörande ben: innehåll, makt och kommunikation. Utan någon av de tre benen så finns inte förutsättning för de två andra. Som partiledare för Socialdemokraterna måste man bygga laget omkring sig som innebär att man levererar på alla tre punkterna.

Begrepp som makt och PR ses inte alltid rumsrent inom socialdemokratin, vilket i sig är väldigt konstigt eftersom all politik innebär att du måste ha makt och mandat för att förverkliga den. Politik utan makt är ju bara ord.

Och PR är ju bara ett annat ord för hur vi lyckas förmedla vår idé. Ett av de mest framgångsrika exemplen på politiskt PR är begreppet ”Folkhemmet”. En idé och vision som byggdes upp med hjälp av byggmagnater och filmindustrin, och som steg för steg också fylldes med ett politiskt innehåll och gav socialdemokratin mandat att leda Sveriges utveckling under väldigt många år. En idé som blev så stark att den fortfarande lever kvar i svenska folkets medvetande som om det faktiskt har funnits en tid då folkhemmet på riktigt existerade.

Men på grund av den dåtida svenska socialdemokratins skicklighet att bygga och förmedla politiska idéer blev vi ett av världens mest utvecklade och jämlika länder. På grund av detta har vi fått möjlighet att bygga ut universitet, förskolor, äldreomsorg. På grund av det har vi haft mandatet att omfördela ekonomisk tillväxt och föra en socialdemokratisk politik.

Grunden i Socialdemokratin måste vara att utveckla politiska lösningar på de samhällsutmaningar som vi står inför, och att göra det i dialog- och folkrörelsearbete tillsammans med medborgarna. Det är hjärtat och magen – skälet till varför vi finns.

När vi dessutom lyckas få de som är bäst på att utveckla politiskt innehåll och de som är bäst på politisk PR och kommunikation att jobba åt samma håll – då är vi oslagbara.

Så om jag får önska något i en ny partiledare – då önskar jag en människa som med förtroende går igenom rutan men som samtidigt är otroligt duktig på att bygga lag av människor med olika kompetenser och perspektiv – och att få dom att jobba åt samma håll!

Nya utmaningar med miljökrav

De senaste dagarna har Örebro kommuns upphandling av avfallsförbränning diskuterats livligt. Jag får många reaktioner på att sopor körs till Linköping för förbränning. Jag kan bara hålla med om att det inte är klimatsmart att skicka sopor med lastbil för förbränning 11 mil bort i Linköping.

Örebro kommun måste driva på arbetet om miljövänliga transporter genom sin upphandlingsenhet och använda de möjligheter som kan tänkas finnas. Vi måste hitta exempel och våga pröva nya vägar. Örebro kommun måste vara på tå för att driva på förändringar i LOU via Sveriges kommuner och landsting och genom våra kontakter med regering och Riksdag. LOU måste förändras för att vi ska kunna ta större hänsyn till miljön.

I det arbetet som gjordes med Örebro kommuns upphandlingsunderlag runt sopförbränning var Upphandlingskontorets och Tekniska förvaltningens bedömning att det enligt gällande regelverk för offentlig upphandling inte går att ställa krav runt transporter.

Lagen om offentlig upphandling har brister. Särskilt när det kommer till miljöhänsyn och social hänsyn är den trubbig. Vi har inte hittat något exempel i Sverige där den upphandlande verksamheten har lyckats begränsa transporterna av sopor för förbränning. I frågan om livsmedel är det också svårt. Örebro kommun kan ställa krav på ekologiska varor och vilken kvalitet varorna ska ha, men det är i dagsläget inte möjligt att säga var vi vill att potatisen ska komma ifrån.

Kortsiktigt måste vi hantera alla de sopor som blir i Örebro kommun, och de hushållssopor som ska förbrännas måste komma till en förbränningsanläggning. Eftersom vi inte har en egen förbränningsanläggning så blir det en offentlig upphandling om vart vi köper förbränningen. Den upphandling som är gjord ligger fast och Örebro kommun har ingått ett avtal. Ett viktigt avtal eftersom annars kommer vår sophantering inte fungera.

Jag tycker också det känns väldigt dumt att köra sopor från Örebro till Linköping för att bränna dem. Vi måste följa lagen men om det gär att tolka lagen på ett annat sätt så måste vi vara i framkant. Nu måste vi hitta möjligheterna och de goda exemplen. Så att vi inte hamnar i samma sits igen.

Vi vill ställa högre miljökrav och om det finns större möjligheter än vi haft kunskap om så måste i vi ta tillvara det. Vi behöver ta ett initiativ till ett samtal runt miljöanpassad upphandling i Örebro. Där skulle bland annat Upphandlingskontor, Klimatkontor och tjänstemän från andra delar av Örebro kommun mötas för att diskutera utmaningarna och lösningarna. Inför ett sådant möte behöver vi också hitta goda exempel som kan hjälpa Örebro vidare.

Ulrika Sandberg, ordförande Tekniska nämnden